Trnava.

Nová štvrť v Trnave bude dvaapolkrát väčšia ako historické centrum

Trnavská radnica pripravuje prvú medzinárodnú urbanistickú súťaž v histórii mesta. Má definovať ďalší vývoj rozsiahleho územia medzi zeleným pásom za sídliskom Družba až po východný cestný obchvat s rozlohou 160 hektárov.

Mesto chce podmienky budovania definovať v novom územnom pláne, ktorý vznikne na základe víťazného návrhu v súťaži, informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Riešené územie je zhruba dvaapolkrát väčšie než historické centrum Trnavy. V jednej časti už vzniká nová časť Prúdy a aj zvyšok územia je v územnom pláne už desaťročia definovaný ako rezerva na rozširovanie mesta. „Dá sa očakávať, že najbližšie roky prinesú rozvoj tejto lokality, ktorá zatiaľ na mape mesta pôsobí ako chýbajúci dielik skladačky,“ uviedla.

Vyhlásenie urbanistickej súťaže pripravuje samospráva v spolupráci s ateliérom 2021. „Chceme ju mať kvalitne pripravenú, aby pritiahla najlepších. Je v záujme mesta a Trnavčanov, aby tento veľký a dlhodobý projekt, ktorý má mať prvotriedny výsledok, prešiel špičkovým procesom,“ uviedol vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Ondrej Horváth.

Ortofotomapa Trnavy
Ortofotomapa Trnavy | Zdroj: trnava.sk

Výstavbu v lokalite upravujú aktuálne regulatívy územného plánu, nie sú však natoľko podrobné, aby bolo možné reagovať na každú situáciu. „Realita je taká, že mestá len reagujú na aktivity developerov. Chceme to otočiť a byť krok pred nimi, mesto bude udávať, ako budú môcť v danom území postupovať, aby výsledok zodpovedal celkovej vízii až do nevyhnutných podrobností,“ vysvetlil Horváth.

Nová lokalita sa bude rozvíjať postupne v najbližších desaťročiach. V úvodnej fáze má vzniknúť jeden z rozsiahlych parkov, ktoré mesto plánuje v každej mestskej časti. Víťazný návrh vyberie odborná porota s medzinárodným zastúpením. Súťaž bude dvojkolová, prvé kolo mesto vyhlási koncom apríla. Zadanie súťaže vznikne na základe trojmesačného dialógu mesta s odbornou verejnosťou.

Začal sa už tento týždeň odbornou diskusiou s názvom Veľký obraz – Big Picture, nasledovať budú ďalšie odborné workshopy zamerané na témy mestotvorby. Verejnosť si bude môcť pozrieť videozáznamy diskusií spolu so zápismi zo stretnutí na webstránke mesta. Bližšiu podobu novej mestskej štvrte spozná Trnava už koncom tohto roka.