Gardnes in the Air
Galéria(11)

Prihláste svoje projekty a zapojte sa do 2. ročníka súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu

Európska komisia vyhlásila nový ročník súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu. Zapojiť sa môžu architekti, dizajnéri, študenti, ale aj vizionárske mysle, ktoré prihlásia svoje už zrealizované projekty alebo návrhy v oblasti udržateľnosti a inklúzie.

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva, ktorá stiera hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Jeho ambíciou je podpora, uľahčenia a urýchlenie zelenej transformácie. Tá sa dá podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej dosiahnuť skombinovaním udržateľnosti a estetiky.

Vyvrcholením fázy koncipovania bolo udelenie cien, ktoré vyzdvihovali najlepšie príklady a nové nápady. Do prvého ročníka súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu sa zapojilo viac ako 2 tisíc záujemcov. Po jeho úspechu prichádza druhý ročník. Aj tento raz sa budú oceňovať nápady mladých talentov, ako aj existujúce projekty v oblasti udržateľnosti, inklúzie a estetiky, ktoré prinášajú Európsku zelenú dohodu bližšie k ľuďom a miestnym komunitám.

Ako uviedla komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová: „Nový európsky Bauhaus čerpá z európskej kultúry, vzdelávania, vedy a inovácií, aby premenil sľub Európskej zelenej dohody na zlepšenia v našom každodennom živote. Teším sa na to najlepšie z európskej tvorivosti zrealizované v tohtoročných prihláškach.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová ju doplnila: „Nový európsky Bauhaus odmeňuje najlepšie, najodvážnejšie a najjasnejšie koncepcie na zlepšenie našich regiónov a miest spôsobom, ktorý je priaznivý pre ľudí a planétu.“

V prvom ročníku bodovali zrealizované projekty ako napríklad rakúske prefabrikované hlinené dielce pre stavbu domov, vertikálne záhrady zo Španielska, budova malého nemeckého penziónu postavená z dreva, hliny a vŕbového prútia či španielska strešná záhrada, ktorý pokrýva blok 10 historických budov. Z návrhov mladých autorov zaujal projekt „Zero waste domu“ zo Slovinska, ekologický fasádny systém NEST vhodný pre rastliny aj žiaduce druhy hmyzu či vtákov a porotu oslovili aj dánske modulové domy pre bezdomovcov.

RoSana, Rosenheim v Nemecku
RoSana
RoSana penzión
Gardnes in the Air
gardens in the air 2
Fasáda NEST
Fasáda NEST
Fasádny systém NEST

Súťažné kategórie druhého ročníka

Do súťaže sa môžu zapojiť architekti, inžinieri, dizajnéri, študenti, pedagógovia, ale aj všetky vizionárske mysle. A to v týchto štyroch kategóriách:

  • Obnovenie spojenia s prírodou
  • Znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti
  • Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • Posilnenie myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúcom životný cyklus

Kategórie odrážajú štyri tematické osi transformácie Nového európskeho Bauhausu. Príspevky bude porota posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu.

V každej kategórii bude hľadať víťazov dvoch paralelných súťažných okruhov. Ocenenie dostanú autori za už zrealizované príklady (z obdobia posledných dvoch rokoch) a tiež vychádzajúce hviezdy. Tento okruh sa týka návrhov a nápadov mladých tvorcov do 30 rokov.

Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania. Víťazi existujúcich projektov dostanú odmenu 30 tisíc € za prvé miesto a 20 tisíc € za druhé miesto, nápady mladých talentov do 30 rokov zase po 15 tisíc € a 10 tisíc €. Súčasťou ocenenia je aj komunikačný balíček v podobne reklamy v médiách či výroby krátkeho dokumentárneho filmu.

Prihlášky v anglickom jazyku môžu jednotlivci aj organizácie podávať do 28. februára 2022 na stránke Cien Nového európskeho Bauhausu.

ec.europa.eu, red