Nepredávame všetko – zaujíma nás iba kvalita (profil spoločnosti L. A. D., s. r. o.)
Galéria(6)

Nepredávame všetko – zaujíma nás iba kvalita (profil spoločnosti L. A. D., s. r. o.)

Spoločnosť L. A. D., s. r. o., založili v roku 1995 Rastislav a Adriana Žbodákovci ako firmu profilujúcu sa ako predajca stavebného reziva a strešnej krytiny. Vývojom sa potvrdilo jej strategické zameranie na tento špecifický segment stavebného trhu, ktoré podporil výber renomovaných značiek. Dnes L. A. D. ponúka vo svojom areáli v Trnave s plochou 15 tisíc štvorcových metrov kompletný sortiment na realizáciu a rekonštrukciu šikmých striech, ďalšia pobočka spoločnosti je v Borovciach pri Piešťanoch. Od minulého roku rozšírila spoločnosť L. A. D. svoju ponuku aj o predaj certifikovaného moreného dreva vlastnej značky Ladremo. Morí ho vo veľkej dvojplášťovej vani umiestnenej vo svojom sklade. O stratégii predaja i aktuálnych otázkach spoločnosti L. A. D. sme sa porozprávali s Henrietou Kmetyovou z marketingu tejto spoločnosti.

Potvrdzuje sa vaša špecializácia na vybrané výrobky ako najvýhodnejší model predaja stavebného materiálu aj v súčasnosti?
Určite áno, lebo spolupráca s tými najlepšími firmami v jednotlivých oblastiach nám prináša pozitívny ekonomický efekt. Pod pojmom „najlepšími“ myslím na ukazovatele objemu predaja a ich poprednom mieste v povedomí širokej verejnosti. Nie sme stavebniny, ktoré ponúkajú široké spektrum výrobkov, koncentrujeme sa len na to najkvalitnejšie v oblasti šikmých striech.

Pre ktorý segment zákazníkov sú určené produkty vo vašej predajni?
Ťažiskom nášho záujmu sú pravidelní veľkoodberatelia a stavebné firmy. Samozrejme, nezabúdame ani na menších stavebníkov, ktorí si stavajú alebo rekonštruujú svoje rodinné domy. Ich počet je u nás čoraz vyšší.

Čo patrí k najžiadanejšiemu tovaru vo vašich stavebninách?
Je to betónová škridla od najväčšieho výrobcu strešnej krytiny na Slovensku – od spoločnosti Bramac, ďalej je to morené drevo a odkvapový systém. Zákazníci si však u nás môžu vybrať aj značkové strešné okná, izoláciu, asfaltové šindle, ale i doplnkový tovar. Inými slovami, všetko potrebné na zhotovenie strechy. Keď sa stavebník rozhodne robiť strechu, môže si u nás zakúpiť kompletný sortiment. Samozrejme, niektorí zákazníci nakupujú len drevo, iní zase len škridlu.

To môže spôsobovať aj konkurencia. Ako sa s ňou vyrovnávate?
V Trnave je síce veľká konkurencia, ale sme etablovanou firmou so 14-ročnou praxou, ktorá má v danom segmente dostatočné zázemie. Osvedčila sa nám spolupráca s menšími firmami, ktoré od nás nakupujú tovar. Dôležitou súčasťou nášho prístupu k zákazníkovi sú aj naši profesionálne vyškolení zamestnanci, ktorí zdarma vypracujú kompletnú cenovú ponuku a priamo na stavbe dokážu poradiť aj koncovým užívateľom. Navyše, zákazníkom ponúkame zdarma dopravu výrobkov pri kúpe tovaru nad 1 500 eur bez DPH.

Všetky výrobky si môže kúpiť klient priamo vo vašom sklade?

Podstatnú časť zásob máme na našom sklade a výrobky sú neustále k dispozícii na predaj. Niektoré neštandardné produkty sú na objednávku, ale to už je podmienené obchodnou stratégiou samotných výrobcov.

Zaostrime na váš unikátny a certifikovaný produkt – morené drevo vlastnej značky Ladremo. Čím je také osobité?
Len doplním, že sme prví, ktorí majú na morenie dreva certifikáciu. Morené drevo ponúkajú aj iné stavebniny, ale len na objednávku. My toto stavebné rezivo určené na strešné krovy sami moríme vo vani umiestnenej v našom novom sklade. Základom je prípravok Bochemit Forte, ktorý je odolný proti plesniam a drevokazným hubám a je riediteľný vodou. Na exteriér dáva výrobca garanciu 15 rokov, na interiér 30 rokov. Morenie pravidelne kontroluje podľa noriem kvalifikovaný pracovník z Bochemitu a z Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho z Prahy.

Tento výrobok je na našom trhu niečo vyše roka. Akú odozvu mal u zákazníkov?
Aj za tento pomerne krátky čas sa nám podarilo vybudovať z vlastného produktu Ladremo známu značku. Navyše, aj pre zákazníka je cenovo oveľa výhodnejšia. Ak si morené drevo kúpi u nás, ušetrí peniaze, čas aj prácu, ktoré by musel investovať, keby si chcel drevo namoriť sám.

Spomínali ste, že ste etablovaná firma s veľkým klientskym zázemím. Do akej miery kopírujete klesajúcu krivku produkcie na slovenskom stavebnom trhu?

Samozrejme, finančná a hospodárska kríza nás ovplyvňuje aj napriek nášmu širokému zázemiu. Nedá sa to porovnať s minulým rokom, ktorý bol veľmi úspešný. Doteraz to ešte nebolo také zlé, lebo sa dokončovali rozbehnuté práce, už sa však dostavuje určitý útlm.

Čo robíte na elimináciu dosahov krízy?

Na situáciu reagujeme predovšetkým úpravou cien smerom nadol. Samozrejmou súčasťou našej obchodnej stratégie je aj náš prístup k zákazníkom, ktorí vedia, akú kvalitu si u nás môžu zakúpiť. Neoddeliteľnou súčasťou podpory predaja sú aj rôzne marketingové akcie.

Tvrdí sa, že je to práve marketing, ktorý má v súčasnosti silné páky na preklenutie krízového vývoja. Aké sú jeho strategické postupy?

Domnievame sa, že výraznejší prepad ekonomického rastu nás ešte len čaká, a preto zároveň s prehlbujúcou sa krízou prehodnocujeme naše obchodné plány. Na zmeny reagujeme aj väčšou marketingovou podporou. Snažíme sa čo najviac vyjsť v ústrety zákazníkovi a veríme, že pozitívne výsledky sa opäť dostavia. Konkrétnymi prejavmi sú rôzne spoločenské akcie pre zákazníkov, ktoré podporujú znalosť našich výrobkov, a tým aj ich predajnosť.

Odrazila sa hospodárska kríza aj v zmene štruktúry vašej spoločnosti?
V spolupráci s externou poradenskou spoločnosťou sme napríklad prehodnotili výkon každého zamestnanca a snažíme sa udržať si tých najvýkonnejších. Zameriavame sa na vlastnú podporu vzdelania zamestnancov, aby sa zvyšovala efektivita, inšpirácia a motivácia ich práce.

Aké kontúry majú vaše vízie v najbližšej budúcnosti?
Chceme dosiahnuť, aby sa naša značka moreného dreva Ladremo stala symbolom kvality a dobrej ceny. Rozhodli sme sa, že každý dodávateľ dreva zakomponuje na jednotlivé kusy dreva pečať so značkou tohto výrobku. Tým si zákazník pri pohľade alebo pri kúpe moreného dreva na krov zapamätá túto značku. K našim všeobecnejším ambíciám do budúcnosti patrí snaha udržať si poprednú pozíciu na trhu. Ľudia budú totiž stále stavať a rekonštruovať – a my chceme byť pri tom.

Ľudo Petránsky
Foto: L. A. D.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.