N!DO II
Galéria(19)

N!DO II: Skutočný akcelerátor priestoru

Slovo nido znamená v taliančine hniezdo. Evokuje pocit domova, harmónie a bezpečia. Projekt N!DO II spoločnosti IURIS GROUP svojou architektonickou štruktúrou, diferencovanými výškami a subtílnou fasádou kompozične dotvára celý komplex a novými funkciami vytvára rozmanitosť pre všetkých jeho obyvateľov.

Územie ovláda jeden zo štyroch sektorov významnej mestskej križovatky – radiály Trnavská (a Rožňavská) cesta a Tomášikova ulica. N!DO II vytvárajú 4 nové objekty (A, B, C a D), z ktorých A, B sú objekty určené na bývanie apartmánového typu pri dodržaní plnohodnotných technických, ako aj užívateľských parametrov na trvalé bývanie. Objekty C, D sú tvorené administratívnymi a obchodnými prevádzkami určenými na dlhodobý nájom.

Okrem rozmanitosti funkcií vytvárajú nielen prirodzenú bariéru od frekventovanej križovatky Tomášikova a Trnavská, ale zároveň vo vnútrobloku aj intimitu na užívateľský komfort obyvateľov. Jedná sa o veľmi frekventovanú križovatku, ktorej ruch a hluk sa neobmedzujú len na pracovné dni či dopravné špičky. Citeľné sú v nočných hodinách i počas víkendov.

Z pohľadu rezidentov je vplyv križovatky na kvalitu bývania rozhodujúci. Práve preto sa tvorcovia projektu N!DO II rozhodli ruch a prach výrazne obmedziť prostredníctvom urbanistického riešenia a architektonického stvárnenia.
Z pohľadu rezidentov je vplyv križovatky na kvalitu bývania rozhodujúci. Práve preto sa
tvorcovia projektu N!DO II rozhodli ruch a prach výrazne obmedziť prostredníctvom urbanistického riešenia a architektonického stvárnenia. | Zdroj: Miro Pochyba

„Križovatka je pestrá a živá. No len v bezprostrednom styku Tomášikovej a Trnavskej cesty. Preto bolo veľmi dôležité nájsť odpoveď na otázku, ako využiť „aktívny parter“? Z pohľadu rezidentov je vplyv križovatky na kvalitu bývania rozhodujúci. Práve preto sme sa prirodzene rozhodli ruch a prach z križovatky výrazne obmedziť prostredníctvom urbanistického riešenia a architektonického stvárnenia,“ vysvetľuje Ľuboš Čema, projektový manažér spoločnosti IURIS GROUP, ktorý stojí pri projektoch N!DO od samého začiatku.

„Naším zámerom bolo vytvoriť čo najprijateľnejšiu bariéru medzi križovatkou a bytovými domami. Vytvoril ju ľahký administratívny objekt (D) tiahnuci a pozdĺž ulice Tomášikova. Nárožný objekt vytváral rôzne polemiky, či to je vôbec vhodné, nakoľko nie je, či nie je príliš vymedzujúci atď. Vedeli sme, že do istej miery potrebujeme vytvoriť pokojovú zónu, ktorá však nie je úplne uzavretá. To sa podarilo aj vďaka umiestneniu tohto objektu,“ rozpráva Čema.

Funkciou lineárneho nízkopodlažného administratívneho bloku s priepustným parterom je zamedziť predovšetkým prieniku hluku a exhalátov z ulice do vnútrobloku
Funkciou lineárneho nízkopodlažného administratívneho bloku s priepustným
parterom je zamedziť predovšetkým prieniku hluku a exhalátov z ulice do vnútrobloku | Zdroj: Miro Pochyba

Funkčná lineárnosť

„Princíp návrhu spočíva v polouzavretej obytnej záhrade. Od ulice je oddelená spomínanými objektami C a D, ktoré ju zároveň spájajú. Vzniká tak určitá priechodná vrstva. Funkciou lineárneho nízkopodlažného administratívneho bloku s priepustným parterom je zamedziť predovšetkým prieniku hluku a exhalátov z ulice do vnútrobloku,“ vysvetľuje architekt Peter Sticzay-Gromski.

„Kľúčom k vyriešeniu tejto otázky bolo osadenie už spomínaného komerčno-kancelárskeho objektu po obvode pozemku na hrane s ulicou Trnavská cesta. Oživením partera takéhoto bloku môže pomôcť vytvoriť vyššiu kvalitu ulice a vybudovať polaritu medzi tržnicou „Freshom“ a športovým centrom na západnom konci bloku,“ dodáva architekt.

Poloprivátny priestor je prístupný pre všetkých. „Ak máte motiváciu sa tam ísť pozrieť, môžete. Nikto vás nebude vyháňať. V rámci N!DO II je niekoľko otvorených prechodov,“ dodáva Ľuboš Čema.

Mierka lahodná oku

Projekt sa snaží taktiež rozvinúť aj priečnu os v severno-južnom smere, ktorá kolmo na ulici Trnavská cesta vedie k jazeru Kuchajda. Bytový klaster je navrhnutý podobne ako v prvej etape projektu N!DO. Mnohofunkčné štíhle objekty predelené presklenými schodiskami sú vztýčené nad jednopodlažnými garážami, polozapustenými do terénu.

Zníženie terénu bývalých športovísk o pol poschodia proti okoliu využíva priestor zapustených garáží. Podzemný objekt garáží zarovnáva terén zo strany ulice. Vznikol tak priestor na bezbariérový parter, na komerčné využitie i vstup do pokojnejšieho átria vnútrobloku. Tu sa z výškovo odseparovaných predzáhradiek dynamicky dvíhajú schodiskové sekcie bytových domov. Medzi bytovkami a kancelárskym domom vzniká poloverejný priestor, ktorý výrazne zvyšuje kvalitu bývania v prostredí širšieho centra Bratislavy.

To, ako projekt komunikuje s ťažiskovou križovatkou a zároveň ponecháva obyvateľom diela intimitu, sú jeho hlavné plusy.
To, ako projekt komunikuje s ťažiskovou križovatkou a zároveň ponecháva
obyvateľom diela intimitu, sú jeho hlavné plusy. | Zdroj: Miro Pochyba

„Spojenie náhodne okoloidúcich a obyvateľov zóny je riešené veľmi citlivo vo forme pestrých vertikál, prirodzene vytvorené, resp. oddelené prostredníctvom predzáhradiek, ktoré sú oproti terénu vyzdvihnuté. Ďalšia časť je vyriešená stromami, ktoré vytvárajú nenásilnú bariéru,“ vysvetľuje Čema.

„Projekt je nadčasovo mestotvorný, prináša nevšednú architektúru. Z urbanistického hľadiska vyzdvihujem aj koncepčné vyriešenie. Ako projekt komunikuje s ťažiskovou križovatkou a zároveň ponecháva obyvateľom projektu intimitu, to sú hlavné plusy projektu,“ hovorí architekt, generálny projektant Michal Pasiar zo spoločnosti Acrea.

N!DO II
N!DO II | Zdroj: Miro Pochyba

Akcelerátor územia

N!DO I aj N!DO II boli naprojektované a pripravené v technológii BIM (Building Information Modeling). „BIM sa na našom trhu udomácňuje, no musím konštatovať, že pomaly. Je to nástroj na kontrolu nad projektom, čiže okrem iného je jeho konečnou úlohou aj šetrenie prostriedkov investora. Práca s BIM si ale vyžadujem sofistikovaný prístup zúčastnených strán, teda aj zvýšené náklady pri príprave. Výsledkom sú ale ušetrené nemalé prostriedky pri realizácii a v konečnom dôsledku kvalitná stavba,“ vysvetľuje Pasiar.

V prípade tohto projektu by sa diskusia mohla niesť aj nad témami vyriešenia verejné – ho, poloverejného a neverejného priestoru, pričom každý z týchto fenoménov je v projekte zastúpený. Ich vzájomná interaktivita je determinantom funkčnosti z pohľadu peších ťahov cez územie.

„Toto projekt zvládol, no jeho kvalitu preverí až čas, ako mimochodom každé architektonické dielo. N!DO je vydarená, kvalitná architektonická poézia, živo komunikujúca s okolím. V širšom kontexte si myslím, že N!DO je akcelerátorom, resp. refrénom územia s potenciálom, ktoré sa bude postupne zahusťovať a stane sa hodnotnou a frekventovanou štvrťou nášho mesta. Je to hrdá súčasť širšieho celku a v neposlednom rade akcentom a dominantou územia,“ dodáva na záver Michal Pasiar.

N!DO II
N!DO II
1Z2A7046
Z pohľadu rezidentov je vplyv križovatky na kvalitu bývania rozhodujúci. Práve preto sa tvorcovia projektu N!DO II rozhodli ruch a prach výrazne obmedziť prostredníctvom urbanistického riešenia a architektonického stvárnenia.
N!DO II
N!DO II
N!DO II
V prípade tohto projektu by sa diskusia mohla niesť aj nad témami vyriešenia verejného, poloverejného a neverejného priestoru, pričom každý z týchto fenoménov je v projekte zastúpený.

N!DO II

Developer: IURIS GROUP
Architekti: Peter Sticzay-Gromski, ateliér GRIDO ARCHITEKTI
Spolupráca: Jan Horký, Richard Szilvássy, Adela Klčová, Katarína Ružeková, Sebastian Sticzay, Lukáš Drotár
Generálny projektant ACREA, HIP: Andrea Jaurová
Výška investície: 33,8 mil. €
Realizácia: 08/2020 – 10/2022
Kolaudácia: 01/2023
Zhotoviteľ: ISE
Hrubá podlažná plocha: 15 653 m²
plocha admin. priestorov: 6 197 m²

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2023