Projektovanie v BIM je viac než len o pochopení softwaru

V dnešnej dobe sú architekti, inžinieri, stavebníci či developeri stále viac závislí na digitálnych nástrojoch pri tvorbe a realizácii stavebných projektov. I vďaka tomu sa môžu neustále zvyšovať požiadavky na kvalitu a efektívnosť projektovania, čoho súčasťou sú i ľudia, dobre nastavené vzťahy a ich presvedčenie o tom, že to má zmysel.

V HESCONe sa o BIMe hovorí už od roku 2012. Čo všetko stálo za tým, aby sme získali prvý reálny projekt?

Snaha o  kvalitný projekt a záujem ľudí o projekciu v BIM nás prinútila začať sa vzdelávať a informovať  o možnosti implementácie BIMu do firmy. Dôležitou súčasťou celej prípravy pre projektovanie bolo  zhodnotenie si očakávaní od BIM modelu:

  1. Všetky prvky musia mať 2D reprezentáciu podľa STN a zvyklostí kreslenia projektovej dokumentácie – bez čo najmenšej potreby dokresľovania  2D čiar,
  2. Všetky prvky musia mať priradené relevantné informácie – parametre,
  3. Všetky prvky musia umožňovať vytvorenie rozpočtárskeho výkazu výmer,
  4. Všetky prvky musia umožňovať vytvorenie výkazových výkresov pre 2D dokumentáciu (výkazy – klampiarske prvky, zámočnícke prvky a pod.),
  5. Čo najjednoduchšie požitie – minimálna chybovosť.

Na základe toho sme dokázali určiť za akých podmienok dokážeme očakávania dosiahnuť.   V našom prípade, po zhodnotení možností softwaru Allplan-Nemetschek, s ktorým pracujeme,  sme dospeli k riešeniu pomocou tzv. Asistentov. Je to knižnica, ktorá obsahuje prednastavené prvky: okná, dvere, steny, fasády, betónové prvky, klampiarske prvky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky.

Túžba po kvalite bola tým správnym impulzom pre BIM

Posledným prípravným krokom bolo vytvorenie komplexnej stratégie pre implementáciu BIM v HESCONe. Súčasťou implementácie bolo, okrem iného, vytvorenie firemného štandardu pre BIM.

Počas našej niekoľkoročnej cesty vzdelávaním, implementovaním procesov, skúsenosťou s prefabrikáciou, a taktiež prezentáciou na BIM konferenciách, sa nám podarilo zaujať developera, ktorý nám ponúkol možnosť spracovania spoločného pilotného projektu Rozeta 2 Bajkalská.

Zdroj: HESCON s.r.o.

Pilotný projekt nám odhalil našu pripravenosť

Pred samotným spustením tvorby BIM modelu sme si s investorom  ujasnili rozsah projektu, tzv. BEP – BIM Execution Plan. Potom nastala tá ťažšia časť – požiadavky sa museli preniesť ako na interný tím tak aj na externý tím subdodávateľov.

Pre externý tím bol spracovaný popis, kde sme  definovali všetky naše požiadavky voči jednotlivým profesiám. Je to návod, kde sú prenesené aj požiadavky na rozsah a obsah výsledného BIM modelu.

Ako Tím sme boli postavení pred niekoľko výziev. S príchodom, pre nás nového klienta, stáli pred nami noví ľudia  a nové tímy, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že sme museli nájsť spoločný jazyk, nie len ten ľudský ale aj ten digitálny.

Skúsenosti, ktoré sme získali s pilotným projektom nás dokázali opäť posunúť vpred. Vďaka čomu sme získali ďalší, trikrát väčší, rezidenčný projekt v plnom BIMe, Zwirn3.

To ako  sme sa s pilotným projektom popasovali si môžete pozrieť v zázname z prednášky na BIM konferencii 2022.

Od prvej zmienky a myšlienky o BIMe v HESCONe ubehlo viac ako 10 rokov. Ubehlo veľa hodín a dní strávených nad implementáciou a vzdelávaním zamestnancov.  S obzretím sa späť  hodnotíme investíciu do BIMu ako niečo, čo nám pomáha byť konkurencie schopný pre ďalšie roky.

www.hescon.sk

Zdroj: PR článok HESCON s.r.o.