navrhovana dopravna norma moze mat dalekosiahly dosah na investicne projekty

Navrhovaná dopravná norma môže mať ďalekosiahly dosah na investičné projekty

Inštitút urbánneho rozvoja usporiadal diskusiu, počas ktorej otvoril problematiku dopravnej normy a jej dopadu na schvaľovanie veľkých investičných projektov. Zámerom IUR bolo upozorniť najmä na negatíva, ktoré platná norma v tejto podobe so sebou prinesie. Na stretnutie bol prizvaný aj hlavný dopravný inžinier mesta Bratislavy, Ing. Tibor Schlosser, CSc., ktorý predostrel svoj vlastný návrh na úpravu normy, zabezpečujúcej statickú aj dynamickú dopravu mesta.

Názory členov IUR priniesli nasledujúce závery:
Požiadavky normy v niektorých prípadoch nezohľadňujú reálnu situácia na trhu. Týka sa to napr. viacpodlažných bytových domov, kde sa od stavebníka vyžaduje vytvoriť na 1-izbový byt 1 stojisko, na 2-izbový 1,5 a na 3- a viacizbový byt 2 stojiská. V praxi to bude znamenať, že takéto počty státí bude musieť stavebník postaviť a skolaudovať. Tu však predpoklady narážajú na problém záujmu zo strany kupujúcich, kde reálne čísla sú výrazne nižšie.

Pre porovnanie je k dispozícii analýza aktuálnych projektov – len každý 10. kupujúci 1-izbového bytu má záujem aj o jedno parkovacie státie, pri 2-izbovom byte sú to 2 z 3 kupujúcich, až pri 3-izbovom byte prejavujú klienti záujem o 1 státie na byt.

VZOROVÝ PRÍKLAD – 100 bytov Státia – STN Státia – zájem KUPUJÚCI
20% – 20 1 – 20 2
40% – 40 1,5 – 60 20
30% – 30 2 – 60 30
10% – 10 2 – 20 15
100% 160
67

Vzorový príklad so 100 bytmi ukazuje, že nová STN síce požaduje 160 statí, záujem trhu sa však hýbe pod 50 % z tohto čísla.

V praxi to bude znamenať, že stavebníci budú nútení predávať byty spolu s príslušným počtom parkovacích státí, lebo v opačnom prípade zostanú ležať nepredané.

Vzorový príklad sa vzťahuje na Bratislavu, mimo hlavného mesta je predajnosť parkovacích státí ešte výrazne horšia.

Nová STN ani samospráva, ktorá presúva riešenie parkovania na stavebníkov, nepredkladá riešenie nepredaných státí. Zaplatiť ich budú musieť kupujúci.

Reálne bude musieť každý záujemca o byt kúpiť aj parkovacie státie bez ohľadu na to, či vlastní auto. Preto môže dôjsť aj k situácii, že rodina kupujúca 3-izbový byt, bude musieť kúpiť v novostavbe až 2 parkovacie státia.

Hlavný dopravný inžinier mesta Bratislavy, Ing. Tibor Schlosser, CSc., prejavil záujem o spoluprácu s Inštitútom urbánneho rozvoja v budúcnosti. Predseda IUR Ing. arch Roman Talaš sa vyjadril, že Inštitút urbánneho rozvoja uvíta aktívnu spoluprácu s magistrátom a rád poskytne odbornú garanciu pri najbližších projektoch.

Zdroj: Inštitút urbánneho rozvoja (IUR)