Vnútorné prostredie

Na úvod decembra 11. ročník medzinárodnej konferencie o vnútornom prostredí budov

Fórum určené najmä pre doktorandov a mladých výskumníkov umožní účastníkom nadobudnúť nové poznatky, vymeniť si nápady a kontakty pre budúcu spoluprácu so svojimi ostatnými medzinárodnými kolegami.

Program konferencie, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia bude obsahovať hlavné prednášky, ktoré prednesú zahraniční rečníci a tiež príspevky aj z radov mladých výskumníkov.

Záujemcovia sa môžu pripraviť na to, že im tento ročník viac odkryje oblasti tepelného komfortu, kvality vnútorného vzduchu, vetrania, expozície a súvisiacich environmentálnych a zdravotných problémov spojených s navrhovaním, výstavbou, modernizáciou a prevádzkou budov.

Témy konferencie:

  • Kvalita vnútorného vzduchu a zdravie
  • Vnútorná klíma a komfort budov
  • Vnútorné prostredie budov a hodnotenie
  • Energetická účinnosť a riadenie budov
  • Energetická výkonnosť systémov HVAC-R
  • Vonkajšie prostredie a obnoviteľné zdroje energie

Program a prihlášku nájdete tu: www.sstp.sk.