Vizualizácia štadióna v Prešove.

Prešov to zrejme stihne. Výstavba futbalového štadióna má začať už čoskoro

Spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. dnes v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejní podpísanú zmluvu na výstavbu futbalového štadióna v meste Prešov. Harmonogram prác by mal byť otázkou niekoľkých týždňov.

Počas dnešného dňa (31. 5. 2023) bude zverejnená oboma stranami, spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a zhotoviteľom diela spoločnosťou AVA-stav, s. r. o., podpísaná zmluva na výstavbu futbalového štadióna v meste Prešov. Zmluva bude účinná a platná od 1. 6. 2023.

Minulý týždeň zároveň mesto Prešov dostalo súhlasné stanovisko od Protimonopolného  úradu Slovenskej republiky (PMÚ SR) týkajúce sa financovania tohto projektu s prehlásením, že sa nejedná o nedovolenú štátnu pomoc. Rovnaké  stanovisko bolo doručené Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK), Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) a Fondu na podporu športu (FNPŠ).

Mesto Prešov aktuálne rokuje o prevzatí staveniska a o termíne začiatku výstavby. V zmysle toho, že zmluva je po zverejnení platná, očakávame od spoločnosti AVA-stav, s. r.o., že nám v najbližších dňoch a týždňoch predloží harmonogram prác, na ktorý bude nadväzovať aj harmonogram čerpania jednotlivých finančných zdrojov.

Po schválení tohto harmonogramu a odovzdaní staveniska sa začne s výstavbou. Cieľom mesta Prešov a spoločnosti AVA-stav, s. r.o. je zároveň dodržať zmluvné podmienky, a teda o 18 mesiacov ukončiť  výstavbu futbalového štadióna. Termín realizácie je platný na základe memoranda medzi mestom Prešov a SFZ, ktoré Prešov ustanovuje ako miesto konania Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025.

V tomto smere bude taktiež dôležité rokovanie správnej rady  FNPŠ, v rámci ktorého by malo dôjsť ku schváleniu dotácie v zmysle stanoviska PMÚ SR vo výške približne 4,8 mil. €. V prípade, že FNPŠ schváli túto dotáciu, spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., ktorá je staviteľom a investorom celého projektu, bude mať zabezpečené finančné krytie na celú stavbu.

Zdroj: Mesto Prešov