Rekonštrukcia spievajúcej fontány.
Galéria(5)

Košická Spievajúca fontána poskytne po oprave multimediálny zážitok

Mesto Košice rekonštruuje od konca februára neodmysliteľnú súčasť historického centra – obľúbenú Spievajúcu fontánu v lokalite medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Naposledy ju rekonštruovali v roku 1997.

Fontána, ktorá je v prevádzke už od roku 1986, je aktuálne v havarijnom stave, jej rekonštrukcia a modernizácia by mala byť hotová do konca tohto roka, mesto o tom informuje na svojej stránke. Obchodný manažér spoločnosti Begra Erik Haláč k tomu uviedol, že na začiatku prác demontujú pôvodné teleso fontány. Odstránia všetky dlažby, ktoré sa dajú odstrániť, aby komplexne zistili poškodenie technického zázemia.

 Funkčných bolo len šesť čerpadiel

Revízia pred začiatkom sezóny v roku 2022 ukázala niekoľko vážnych porúch telesa fontány, praskliny povrchov a nefunkčnú časť elektroinštalácie. V prevádzke ostali iba jej najnevyhnutnejšie súčasti – zo 160 reflektorov svietilo 109 a z 25 čerpadiel bolo funkčných iba 6. Fontána v havarijnom stave fungovala uplynulú sezónu len na výnimku, voda z nej striekala len vo veľmi obmedzenom režime.

Rekonštrukcia spievajúcej fontány.
Rekonštrukcia spievajúcej fontány. | Zdroj: kosice.sk

Fontánu prepoja so Štátnym divadlom

 Spievajúca fontána dostane nové čerpadlá, svietidlá, kabeláž, ozvučenie alebo osvetlenie. Okrem toho umožní projekciu na vodnú hmlu, ako je to na Plávajúcej fontáne v Mestskom parku. Zároveň získa prepojenie s košickým Štátnym divadlom, a bude možné v reálnom čase prenášať zvuk a obraz z predstavení v divadle na vodnú hmlu.

Po modernizácii a rekonštrukcii ponúkne viac ako 750 trysiek, 240 svetiel a 43 čerpadiel a bude najväčšou fontánou na Slovensku. „Ľudia si určite všimnú, že fontána bude inak striekať, pretože pribudnú nové vodné efekty. Rovnako ako v Mestskom parku budeme vedieť fontánu ovládať na diaľku, čo zjednoduší jej údržbu,“ spresňuje projektový manažér Správa mestskej zelene Erik Kuzma.

Novinkou má byť aj aplikácia, ktorá umožní nechať si zahrať pesničku na želanie. Na obnovu fontány prispeje okrem mesta aj Nadácia U.S. Steelu, ktorá poskytne 1 milión eur. V lete sa, žiaľ, Košičania a turisti pri fontáne neosviežia. Celý areál bude z bezpečnostných dôvodov obkolesený nepriehľadným plotom. Podľa zmluvy so zhotoviteľom má byť rekonštrukcia ukončená do 10 mesiacov.

Rekonštrukcia spievajúcej fontány.
Rekonštrukcia spievajúcej fontány.
Rekonštrukcia spievajúcej fontány.
Rekonštrukcia spievajúcej fontány.

Rekonštrukcia Spievajúcej fontány, Hlavná ulica, Košice

Investor: mesto Košice
Zhotoviteľ: Begra
Stavebné úpravy telesa fontány: KOPA
Zodpovedný projektant: Juraj Koban
Zodpovední projektanti: Ivan Hrčka, Miroslava Šuchterová
Elektroinštalácia: REVELS
Zodpovedný projektant: Ján Bezecný
Náklady: 1,788 mil. eur
Realizácia: 02/2023- 12/2023