Konferencia SANHYGA hľadá nový termín

sanhygga

Vážení priaznivci  konferencie Sanhyga, je nám veľmi ľúto, že epidemiologická situácia zasiahla aj do konania jubilejného 25. ročníka Sanhygy.

Konferencia sa preto bohužiaľ neuskutoční v plánovanom termíne 12. – 13. 11. 2020, ale veríme, že konferencia sa bude môcť uskutočniť v novom termíne, po zlepšení epidemiologickej situácie a uvoľnení dnes platných opatrení. Zodpovednosť za zdravie všetkých účastníkov nás vedie k takémuto postupu.

Uskutočnenie podujatia formou webinára, alebo za účasti obmedzenej na 50 účastníkov by nemalo zmysel pre odbornú verejnosť, prednášateľov, ani firmy podnikajúce v tejto oblasti. Silnou stránkou podujatia je práve osobný kontakt zúčastnených, vzájomný dialóg, konfrontácia názorov.

Všetkých potenciálnych účastníkov, včítane partnerov, generálnych partnerov a prednášateľov, budeme včas informovať o novom termíne a mieste konania. Stále je otvorený priestor pre firmy v odbornom programe ako i tých partnerov, ktorí vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v posledných týždňoch boli opatrní s prihlásením na podujatie. 

Veríme, že jubilejný 25. ročník sa bude konať v blízkej budúcnosti, a okrem tradične silnej odbornej stránky si pripomenieme jeho vznik, zrekapitulujme históriu a pripomenieme tých, vďaka ktorým patrí SANHYGA medzi špičkové odborné podujatia v oblasti zdravotnej techniky.

Vážení priaznivci konferencie Sanhyga,

všetkým Vám prajeme veľa zdravia, s nádejou na čo najskorší návrat k normálnemu spoločenskému a pracovnému životu.

Za prípravný výbor konferencie

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

KategórieAktuálne