konferencia inzinierska geologia 2012
Galéria(2)

Konferencia INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2012

Konferencia je určená pre inžinierskych geológov, hydrogeológov a geotechnikov, pôsobiacich v praxi a na vysokých školách. Ale veľa zaujímavých poznatkov môže priniesť aj pre investorov a projektantov stavieb.

konferencia inzinierska geologia 2012 5949 big image
Okruhy prednášok
1. Inžinierskogeologický prieskum: náklady a efektívnosť, predpoklady a skutočnosť
2. Moderné metódy a postupy hodnotenia horninového prostredia, vrátane podzemnej vody
3. Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky v stavebnej praxi

Diskusné témy
Výučba inžinierskej geológie, hydrogeológie a geotechniky, efektívnosť laboratórnych a terénnych skúšok, skúsenosti s používaním noriem a ďalšie

Dátum konania: 14.  a  15.  6.  2012
Miesto konania: Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry – Nový Smokovec

Podrobné informácie o konferencii – program a 2.cirkulár sú uvedené na www.saig.sk

–>–>