Národná rada Slovenskej republiky

Ďalší spor o stavebnú legislatívu. VIA IURIS nesúhlasí so zavedením územného stanoviska obce

Obsahuje ho návrh novely sučasného stavebného zákona z dielne poslancov vládneho hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka, Jozefa Lukáča a Petry Hajšelovej.

Zároveň je objektom kritiky občianskeho združenia VIA IURIS spolu s ďalšími odbornými organizáciami a iniciatívami. Časopis ASB požiadal o reakciu Úrad podpredsedu vlády SR pre legislatívu, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Inštitút urbánneho rozvoja na návrh novely.

Zúženie územného konania

V spoločnej tlačovej správe nespokojné organizácie upozorňujú, že poslanci obchádzajú štandardný legislatívny proces, právo verejnosti na účasť v ňom a novela môže zúžiť územné konanie na formálny krok.  Posúdenie, či je plánovaná stavba v súlade s územným plánom, rieši v súčasnosti územné konanie. Ak stavba nie je v súlade s územným plánom, nemožno ju povoliť.

Podľa poslaneckého návrhu by však malo podstatnú časť procesu nahradiť tzv. územné stanovisko obce, ktoré má potvrdiť súlad činnosti s územným plánom. Problém podľa nespokojných organizácii je v tom, že územné stanovisko má byť dokument, ktorý vydáva obec len na základe vlastného subjektívneho posúdenia.

Takýto  dokument sa vydáva mimo povoľovacieho procesu a nemôže sa k nemu vyjadriť ani štátna správa, ani verejnosť. „Zaradenie tohto inštitútu do povoľovacieho procesu je nekoncepčné a bez pravidiel,“ uvádzajú v tlačovej správe VIA IURIS, odborné organizácie a iniciatívy.

Kto tvoril novelu stavebného zákona

Na  Development Summite 2022 v Bratislave odznela informácia, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR dostalo od premiéra Eduarda Hegera  úlohu pripraviť  novelu súčasného stavebného zákona.  Dôvodom je čerpanie financií z plánu obnovy  a s tým súvisiace povoľovacie procesy výstavby.

Ministerstvo v júni reagovalo pre ASB, že keďže novoschválené zákony o územnom plánovaní a zákona o výstavbe nadobudnú účinnosť v apríli 2024, vznikla aj v súvislosti s plnením opatrení plánu obnovy potreba úpravy súčasného stavebného zákona ešte do ich účinnosti.

„Preto sme vytvorili pracovnú skupinu odborníkov z rôznych rezortov a organizácií, ktorej úlohou je navrhnúť a pripraviť požadovanú úpravu zákona,“ uviedlo. V druhej polovici októbra tohto roka na otázku, v akom stave je príprava novely stavebného zákona odpovedalo, že novela stavebného zákona je už predložená v Národnej rade SR ako poslanecký návrh poslancov Hajšelovej, Svrčeka a Lukáča.

Stanovisko bez štátnych orgánov

Presunutie takejto významnej právomoci do kompetencie obce môže viesť k zvýšenému korupčnému riziku pri vydávaní stavebných povolení. Najmä preto, že obec vydá stanovisko bez vyjadrení štátnych orgánov a odborných organizácií, a toto stanovisko nebude preskúmateľné žiadnym iným orgánom.

“Takáto úprava stavebného zákona nielenže zvýhodňuje developerov na úkor verejného záujmu, ale tiež porušuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, najmä Aarhuský dohovor, uviedla Ivana Figuli, právnička VIA IURIS.

Zjednodušené vyvlastňovanie

Poslanci tiež navrhujú, aby ako podklad pre vyvlastnenie pozemku postačovalo územné stanovisko obce. Eva Kováčechová z VIA IURIS tvrdí, že návrh je absurdný.  Územné stanovisko sa vydáva mimo režimu správneho poriadku a majiteľ pozemku ho nemôže nijakým spôsobom namietať. „Ide tak o neprípustný zásah do vlastníckeho práva garantovaného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky,“ namietla Kováčechová.

Občianske združenie VIA IURIS sa v minulosti nesúhlasne vyjadrilo a malo pripomienky k návrhom zákonov o výstavbe a územnom plánovaní od tímu podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého.