Holcim Awards: Ocenené európske projekty sú známe

Druhý ročník súťaže projektov a vízií trvalo udržateľnej výstavby Holcim Awards spoznal 26. septembra 2008 v Madride víťazov európskeho kola. Celková finančná odmena vo výške 270 000 USD bola udelená desiatim projektom, ktoré sú príkladmi aktuálnych prístupov v oblasti ekologických a trvalo udržateľných prístupov v stavebníctve.

Súťaž organizuje paralelne v piatich regiónoch sveta Nadácia Holcim pre trvalo udržateľnú výstavbu (Holcim Foundation for Sustainable Construction) so sídlom v Švajčiarsku. Cieľom tejto súťaže je podporiť snahy o trvalo udržateľné riešenia technologických, environmentálnych, socioekonomických a kultúrnych otázok, ktoré ovplyvňujú výstavbu.

Ocenenie Gold Award za výstavbu vládnej štvrti v Budapešti
Projekt zastrešujúci jedenásť ministerstiev maďarskej vlády získal hlavnú cenu vo výške 100 000 USD a ocenenie Holcim Awards Gold 2008 za komplexný prístup k urbanistickej obnove. Projekt pod vedením maďarského architekta Petra Janescha poskytuje energeticky efektívny priestor pre vládnu administratívu a zároveň revitalizuje obytné oblasti a parky a zahŕňa prestavbu historickej železničnej stanice.

Predseda poroty a profesor architektúry zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Lausanne (EPFL, Lausanne) Harry Gugger vyhlásil, že projekt je riešením výhodným pre všetky zúčastnené strany, keďže poskytuje nový rozvoj a zároveň zlepšenie existujúcich podmienok obyvateľov v dlhodobo zanedbávanej oblasti. „Projekt presvedčivým spôsobom ukazuje, ako by mala byť riešená urbanistická obnova s cieľom skutočne zlepšiť degradované mestské oblasti trvalo udržateľným spôsobom,“ povedal.

Striebro za projekt úpravy krajinnej architektúry v Slovinsku
Druhá cena bola udelená za projekt rozšírenia urbanizácie krajiny v slovinskom Maribore z dielne španielskej architektonickej firmy zameranej na ecosistema urbano pod vedením architektky Belinda Tato.

Projekt vytvára nad bývalou skládkou komunálneho odpadu priestor, ktorý vytvára možnosti pre šport, rekreáciu a kultúrne podujatia a môže slúžiť aj ako priestor pre bývanie.

Okrem tradičných architektonických a krajinných prvkov obsahuje tento pozoruhodný projekt rozmer času ako ďalší parameter návrhu. Budovy novo upravenej oblasti sú dočasné a navrhnuté na neskoršie premiestnenie a opätovné použitie, vďaka čomu je projekt ekonomicky efektívny a ľahko prenositeľný.

Bronz horskej chate v Švajčiarsku
Projekt novej horskej chaty Monte Rosa získal bronzové ocenenie. Projekt Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu (ETH Zürich) je navrhnutý tak, aby si chata zabezpečila nezávislé zdroje energie a vody. Počítačom vytvorený projekt navrhuje pre stavby chaty tvar trblietavého krištáľu.

Návrh je presvedčivým spôsobom demonštruje najmodernejšie technológie a je výsledkom série interdisciplinárnych štúdií realizovaných na Katedre architektúry ETH v Zürichu pod vedením Andrea Deplazes. Projekt je prínosom aj preto, že zvyšuje citlivosť verejnosti k otázkam trvalej udržateľnosti a energetickej efektívnosti v architektúre.

Čestné uznania za projekty putovali do Belgicka, Talianska a Srbska

Štyri projekty získali čestné uznanie. Architektonicky a kultúrne vnímavý prístup k návrhu na dostavbu mestskej štvrti miestnej rómskej komunity v srbskom Belehrade pod vedením domáceho architekta Vladimíra Macura a návrh prestavby priemyselnej budovy v belgickom Ghente na nízkonákladové bývanie od architektonickej firmy Weysen De Baere sú environmentálne citlivými riešeniami, sú ekonomické a založené na konkrétnych potrebách obyvateľov.

Potlesk si vyslúžilo aj využitie prvkov pasívnych budov, prirodzenej ventilácie a začlenenie verejných priestorov do kancelárskej budovy so zeleným „hyperjadrom“ v talianskom Miláne, ktorú vytvorili zürišskí architekti Hosoya Schaefer. Projekt rekultivácie a obnovy nábrežia v južnom Taliansku architekta Luigi Centola bol ocenený za prístup k obnove degradovaných oblastí sociálnym, súkromne iniciovaným a ľahko prenositeľným, vysoko adaptabilným spôsobom.

Ceny „Next Generation“ pre architektov zo Srí Lanky, Španielska a Fínska
Po prvýkrát zahŕňala súťaž Holcim Awards kategóriu vízií mladých architektov a dizajnérov. Srílanská študentka architektúry Semini Samarasinghe získala prvú cenu v kategórii Next Generation za svoj projekt výrobného a ekologického centra v britskom New Haven. Projekt predstavuje čajovňu a zariadenie na výrobu bylinkových čajov a bol ocenený za citlivé prepojenie prvkov trvalo udržateľnej výstavby s poetickým dizajnom.

Druhá cena Next Generation bola udelená za projekt zazelenenia mesta a ekonomického katalyzátora v Madride, ktorý navrhli Ana Castillo a Lieven De Groote z architektonického ateliéru castillo de groote v Madride. Ekonomicky realizovateľný návrh zazeleňuje mesto pomocou rozmiestnenia otvorených plantáží a skleníkov na prázdnych parcelách pôdy v troch prevažne obytných oblastiach.

Tretia cena bola udelená študentom architektúry Heikki Riitahuhta, Heikki Muntola a Mikko Jakonen z Oulu za sebestačný obytný súbor vo fínskom Paimio. Projekt využíva produkciu bioplynu na zlepšenie ekonomickej a environmentálnej reality života vo vidieckych oblastiach.

Nezávislá porota medzinárodných odborníkov z oblasti architektúry a trvalej udržateľnosti
Do celosvetovej súťaže Holcim Awards sa zapojilo približne 5000 projektov z 90 krajín. Európske projekty hodnotila nezávislá porota v zložení Harry Gugger (predseda poroty, Švajčiarsko), Saverio Banchini (Španielsko), Luis Fernández-Galiano (Španielsko), Lucy Musgrave (Veľká Británia), Hans-Rudolf Schalcher (Švajčiarsko), Klaus Sedlbauer (Nemecko), Klaus Töpfer (Nemecko), Jean-Philippe Vassal (Francúzsko) a Nathalie de Vries (Holandsko).

Členovia poroty použili na hodnotenie predložených projektov kritéria trvalo udržateľnej výstavby, ktoré definovala Holcim Foundation. Kritériá zahŕňajú tri faktory, ktoré predstavujú trvalú udržateľnosť: vyváženú environmentálnu výkonnosť, spoločenskú zodpovednosť a ekonomickú efektivitu.

Prvé z piatich slávnostných vyhlásení
Ceny pre európsky región boli udelené na slávnostnom vyhlásení v CaixaForum v Madride. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 300 zástupcov z viac ako 20 krajín, ktorí zastupovali vládne inštitúcie, podnikateľský sektor, rôzne oblasti architektúry a súvisiace disciplíny.

Vyhlásenie víťazov Holcim Awards v európskom regióne bolo prvé z piatich slávnostných vyhlásení. Výsledky v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Afrike a na Blízkom Východe a v Ázii a Pacifiku budú oznámené v najbližších týždňoch.

Tri najlepšie projekty z každého regiónu automaticky postupujú do celosvetovej súťaže Holcim Awards. Projekty bude ďalej hodnotiť celosvetová porota a víťazi budú vyhlásení v máji 2009 v Švajčiarsku.

Viac info na www.holcimawards.org.