Hokejová tréningová hala v Košiciach
Galéria(4)

Hokejová tréningová hala v Košiciach

Majstrovstvá sveta v hokeji. Podujatie, ktorým už pár týždňov žije celé Slovensko. Hokejový ošiaľ vidieť v uliciach, krčmách, reštauráciách či obchodoch. Aspoň nachvíľu prestávajú byť slovenskí fanúšikovia súperiacich tímov rivalmi. Zovšadiaľ cítiť spolupatričnosť, radosť z výhry, ale aj spoločný smútok z neúspechu našich hokejistov.

Tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji majú zvláštnu príchuť. Slovensko je totiž hosťujúcou krajinou, ktorá privíta na svojom území priaznivcov hokeja z celého sveta. O medaily sa bojuje v nových moderných halách v Bratislave a v Košiciach, kde sa v priebehu troch týždňov sústredí množstvo zvučných mien svetového hokeja, ale i športových priaznivcov. Miestom aktívnej prípravy hokejistov na jednotlivé zápasy bola tiež novopostavená tréningová hala pri košickej STEEL ARÉNE.

Moderná hokejová hala

Hlavným impulzom pre výstavbu tréningovej haly v Košiciach boli práve majstrovstvá sveta v hokeji. S jej výstavbou sa začalo v novembri 2009. Hokejová tréningová hala bola postavená z južnej strany STEEL ARÉNY s rozmermi ľadovej plochy 26 x 56 metrov, ktoré sa používajú v zámorskej NHL. Stavbu projekčne zabezpečovala spoločnosť KOPA, s. r. o. v Košiciach pod vedením Ing. arch. Juraja Kobana. Náklady na výstavbu tréningovej haly sa vyšplhali na 3 746 000 eur. Pri stavbe hokejovej haly sa nezabudlo ani na dostatočný počet parkovacích miest. Náročnejšie ako pri iných stavbách bolo najmä zabezpečenie logistiky materiálových tokov na stavbe. Plocha staveniska bola minimálna, preto bolo nutné zladiť dopravu, vykladanie materiálu a ľudí tak, aby nedošlo k blokovaniu príjazdovej komunikácie pre ostatné firmy a tým k brzdeniu výstavby haly. Oficiálne otvorenie haly sa uskutočnilo koncom marca 2011.

Komfortný hokejový tréning

Hokejová tréningová hala je riešená ako oceľová konštrukcia s ľahkým obvodovým plášťom, ktorý je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. Spodnú časť stavby tvorí železobetónový skelet, ktorý nesie ľadovú plochu. Tréningová hala s kapacitou 300 ľudí je modernou stavbou s komfortnými šatňami a sociálnym zázemím, ozvučením, časomermi a dvoma veľkoplošnými obrazovkami. Hokejisti určite ocenia jednoduchý a pohodlný prechod medzi hlavnou a tréningovou halou. Hokejová tréningová hala je prínosom pre rozvoj žiackeho a mládežníckeho športu v meste. Okrem tréningov v nej možno organizovať aj nižšie mládežnícke súťaže.

Špičkové materiály na strechu
Zodpovedne a dôsledne sa pristupovalo k realizácii strechy, pretože prienik vlhkosti do tréningovej haly môže spôsobiť vážne škody. Použil sa systém plochej strechy, čo je osvedčená technológia realizácie strechy veľkých rozmerov. Výstavba strechy tréningovej haly prebiehala pod taktovkou spoločnosti Izola Košice. „Skladbu strešného plášťa, ktorá bola použitá na tréningovej hale, sme realizovali na mnohých stavbách. Nebolo tu treba riešiť žiadne väčšie komplikácie. Vďaka pružnej reakcii projektanta, hlavného dodávateľa a dozoru stavby sme však dodržali stanovené termíny a zachovali sme konečnú kvalitu stavebného diela,“ hovorí Ing. Róbert Lečko z technického oddelenia firmy Izola Košice.

Strechu haly tvoria trapézové profilované plechy ukladané na horné pásnice oceľových väzníkov. Kotvenie trapézových plechov bolo realizované nástrelom do hornej pásnice hrúbky 17 mm. Na záver bol trapézový plech upravený pozinkovaním. Materiál na plochú strechu tréningovej haly dodala spoločnosť Vedag, ktorá je súčasťou skupiny Icopal. „Skladbu strešného plášťa tvoria výhradne materiály špičkovej kvalitatívnej úrovne. Práce sme realizovali s pracovníkmi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení firiem Icopal a Vedag. Pracovali s materiálmi, ktoré poznajú a vedia o ich technických vlastnostiach a výhodách oproti iným materiálom. Aj z toho dôvodu prebehla realizácia bez najmenších problémov,“ dopĺňa Ing. Róbert Lečko.

Predĺžená životnosť modifikovaných asfaltovaných pásov

V projekte hokejovej tréningovej haly sa pôvodne počítalo s jednovrstvovou hydroizoláciou na báze mPVC fólie. Hydroizolácia tréningovej haly sa však na severnom okraji napája do medzistrešného žľabu, ktorý je spoločný aj pre STEEL ARÉNU. Keďže sú ploché strechy STEEL ARÉNY riešené ako DUO strechy s hydroizoláciou z modifikovaných asfaltových pásov, pristúpilo sa aj na streche tréningovej haly k riešeniu hydroizolácie z asfaltovaných pásov. Ich výhodou je možnosť aplikácie aj pri nižších vonkajších teplotách.

Modifikované asfaltované pásy dlhodobo zachovajú svoje vynikajúce technické vlastnosti ako ohybnosť a stálosť. Dlhodobo odolávajú namáhaniam na streche, a to bez väčšej  straty kvality po celý čas životnosti. „Pásy PARAFOR Solo GFM sa vyznačujú odolnosťou proti vysokým teplotám, odolnosťou proti prerazeniu klincami, ale vďaka modifikovanému asfaltu aj predĺženou životnosťou,“ hovorí Miroslav Petrech, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal a. s. a riaditeľ spoločnosti Vedag, s. r. o. Pásy majú na vrchnej strane posyp, ktorý chráni hydroizoláciu proti UV žiareniu. Konečnú podobu dal streche tréningovej haly na základe celkového farebného riešenia objektu tmavosivý bridlicový posyp.

Tepelná izolácia z minerálnej vlny

Ako parozábrana boli použité špeciálne samolepiace asfaltované pásy na trapézové plechy VEDAGARD SK. Je to špeciálna samolepiaca parozábrana hrúbky 1,5 mm, ktorá sa aplikuje na oceľové trapézové plechy za studena. Skladá sa z hliníkového pásu zosileného polyesterovou rohožou a polyesterovou fóliou. Zo spodnej strany je parozábrana vystužená sklenými vláknami a sťahovacou fóliou. Pri výbere izolácie sa realizačná firma riadila technickými a kvalitatívnymi parametrami izolácie, ktoré boli stanovené v projekte stavby. Základom strešnej konštrukcie závodu je tepelná izolácia z minerálnej vlny. Jej úlohou je predovšetkým zabrániť vzniku tepelných mostov a chrániť halu pred prienikom neželanej vlhkosti. Riziku vzniku tepelných mostov sa predišlo ukladaním tepelnej izolácie v dvoch vrstvách. Priestor dostala izolácia z minerálnych dosiek v celkovej hrúbke 20 cm.