Gala večer STAVBA ROKA 2019 sa uskutoční v náhradnom termíne

Vážení členovia Združenia ABF Slovakia, v súlade s aktuálnou situáciou na Slovensku a vo svete nemáme inú možnosť ako prijať rozhodnutie, že Gala večer STAVBA ROKA 2019 sa v pôvodnom termíne neuskutoční.

Gala večer sa uskutoční v náhradnom termíne, pokračujeme vo výrobe všetkých materiálov potrebných na jeho realizáciu a vysielanie.

Náhradný termín uskutočnenia eventu vám oznámime po dohodnutí nového termínu vysielania s RTVS, ihneď po ujasnení termínu konania sa veľtrhu CONECO s Inchebou.

Ďakujem za pochopenie, s pozdravom

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.