energeticka analyza v revitu 2014
Galéria(2)

Energetická analýza v Revitu 2014

BIM aplikácia Autodesk Revit ponúka nielen funkcie pre modelovanie a výkresy, ale aj pre analýzy budúcich energetických nárokov budovy a to už vo fáze koncepčnej štúdie. Nová energetická analýza projektu je teraz presnejšia a jej výsledky je možné použiť pri zhodnotení energetických nárokov stavebných objektov nielen vo fáze koncepčného návrhu, ale aj po samotnej realizácii stavby. Použité postupy tiež vedú k návrhom s väčšou mierou udržateľnosti.

energeticka analyza v revitu 2014 7385 big image

Rovnako ako u analyzovaní konceptov je funkcia energetickej analýzy pre stavebné prvky prístupná cez rozhranie Revitu. Samotný výpočet prebieha v rámci cloudových služieb Energy Analysis pre Revit a Autodesk Green Building Studio (GBS), ktoré patrí medzi benefity pre predplatiteľov služby Autodesk Subscription. V Revite zadáme potrebné parametre pre simuláciu a cez užívateľský účet odošleme informácie pre výpočet.

Je možné vykonávať viac analýz pre jeden objekt. Ak modifikujeme nejakým spôsobom geometriu, tepelné vlastnosti objektu a ďalšie parametre, energetické zmeny možno porovnávať. Všetky dáta môžeme exportovať pre ďalšie spracovanie vo forme PDF alebo vo formátoch gbXML, VRML, DOE-2 či EnergyPlus a Weather. Po otvorení výsledkov analýzy v Revite sa informácie celej simulácie automaticky stiahnu na náš počítač.

Pokročilejšiu prácu s dátami umožňuje cloudová služba Autodesk Green Building Studio, ktorú možno otvoriť vo webovom prehliadači z okna Výsledkov a porovnaní v aplikácii Revit alebo k nej môžeme pristupovať na stránkach https://gbs.autodesk.com . Možnosti, ktoré ponúka služba Autodesk Green Building Studio, sú rozsiahle. Tu uveďme napr. možnosť zadávať dáta o cenách energií v priebehu roka pre daný objekt do tabuľky v Exceli. Tabuľka je prepojená cez účet Subscription so službou GBS a informácie možno nahrávať priamo z Excelu na cloud, kde sú využité pre ďalšie analýzy.

Možno vytvárať energetické analýzy rôznych variantov projektu a porovnávať možnosti energetických úspor. Výsledkom je tak hodnotnejší a energeticky priaznivejší projekt.

Viac na:
www.cadstudio.sk/aec.asp
www.cadstudio.cz/bim
www.cadstudio.cz/revit
www.cadstudio.cz/autodesk360 
www.nazdi.cz/2013/08/energeticka-analyza-v-revitu-2014.html

ZDROJ: PR článok spoločnosti CAD Studio a.s.

–>