Deviaty ročník študentskej súťaže CAD pozná víťazov
Galéria(5)

Deviaty ročník študentskej súťaže CAD pozná víťazov

V aule Fakulty architektúry STU sa začiatkom novembra uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien celoslovenskej študentskej súťaže CAD. Súťaž, ktorú organizuje Kabinet počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby Ústavu dizajnu na FA STU, má už v rámci fakultných študentských súťaží stále miesto. Dokazuje to aj kvalita víťazných diel.


Poslaním súťaže je poskytovať platformu na porovnanie schopností a tvorivosti študentov v konkurencii svojich kolegov. Okrem toho v nej študenti nájdu príležitosť zviditeľniť sa už počas štúdia a majú možnosť získať zaujímavé ceny. Počas doterajšieho fungovania sa v súťaži vyprofilovalo viacero výrazných talentov v oblasti CAD (Computer Aided Design), ako aj v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Talentov, ktoré získavali dôležitý domáci i medzinárodný ohlas pre seba i materskú fakultu.

Súťaž prebiehala pod vedením Ing. arch. Juraja Furdíka, PhD., ktorý bol predsedom poroty, a Ing. arch. Viery Joklovej z Oddelenia počítačovej podpory Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU. V porote boli okrem zástupcov fakulty architektúry aj odborníci zo spoločností zaoberajúcich sa grafickými a vizualizačnými softvérmi (TechData Praha, Modistudio Budapešť, Štor Bratislava), ako aj ľudia z architektonických časopisov, medzi ktorými nechýbalo ASB.

V tomto ročníku sa do súťaže zapojili len poslucháči FA STU. Celkovo bolo odovzdaných 14 súťažných elaborátov. Porota hodnotila najmä kvalitu úrovne počítačového spracovania súťažnej práce. Kvalitu počítačového navrhovania však v nemalej miere ovplyvňuje aj originalita a dizajn vlastného návrhu, čo platí aj naopak, preto vlastné dielo malo približne tretinový podiel na celkovom hodnotení. Porota posudzovala aj prístup súťažiaceho k súťaži – rozsah a kvalitu vytlačeného súťažného elaborátu, čo bolo často tým malým rozdielom prevažujúcim v prospech víťaza pri vyrovnanosti prác.

Kategória Architektúra a urbanizmus
1. miesto: Ing. arch. Andrej Kešiar pod vedením doc. Ing. arch. M. Žitňanského, PhD. – Výškový objekt CMC (Acad, 3DS)
2. miesto: Bc. Miro Motyčák pod vedením Ing. arch. Y. Mezianiho – Bytový dom Hneezdo (Archicad, Artlantis)
3. miesto: Bc. Radoslav Seman pod vedením Ing. arch. T. Vargu – Nízkoenergetická horská chata (Revit)

Kategória Interiér a dizajn
1.miesto: Bc. Viliam Žilínek, Bc. Ivan Stankoci pod vedením prof. B. Sevaldsona, PhD. – Smart Next (3DS, Rhino)
2. miesto: Bc. Mária Lóciová pod vedením Ing. arch. M. Lalinského – Showroom Viva (Revit)
3. miesto: Bc. Monika Kubicseková pod vedením doc. Ing. arch. J. Vinárčikovej, PhD. – Hair Design (Acad, 3DS)

Poradie v jednotlivých SW skupinách:
SW Autodesk
1. miesto: Ing. arch. Andrej Kešiar pod vedením doc. Ing. arch. M. Žitňanského, PhD. – Výškový objekt CMC
2. miesto: Bc. Monika Kubicseková pod vedením doc. Ing. arch. J. Vinárčikovej, PhD. – Hair Design a Bc. Viliam Žilínek, Bc. Ivan Stankoci pod vedením prof. B. Sevaldsona, PhD. – Smart Next (3DS, Rhino)

SW Revit
1. miesto: Bc. Radoslav Seman pod vedením Ing. arch. T. Vargu – Nízkoenergetická horská chata
2. miesto: Bc. Mária Lóciová pod vedením Ing. arch. M. Lalinského – Showroom Viva
3. miesto: Bc. Martin Knapec pod vedením Ing. arch. P. Nahálku, PhD. – Kongresové centrum
4. miesto: Bc. Radoslav Seman pod vedením doc. Ing. arch. J. Vinárčikovej, PhD. – Fishboat
5. miesto: Peter Gažo pod vedením doc. Ing. arch. M. Héliovej, PhD. a Ing. arch. M. Bošku – Výpravná budova Lamač

SW Archicad
1. miesto: Bc. Miro Motyčák pod vedením Ing. arch. Y. Mezianiho – Bytový dom Hneezdo
2. miesto: Miroslava Brožeková, Michal Blaško pod vedením Ing. arch. P. Paulínyho, PhD. – Adaptácia vojenského kostola
3. miesto: Bc. Ján Morong pod vedením Ing. arch. M. Maľovaného, PhD. – Bytový dom Crystal, Trnava
4. miesto: Bc. Ján Morong pod vedením Ing. arch. Y. Mezianiho – Bytový dom, Kutlíkova

ASB všetkým víťazom gratuluje a držiteľom prvých miest v každej kategórii venuje ročné predplatné časopisu ASB.

(mj)
Vizualizácie: FA STU