Chceme byť dostupní zákazníkom (profil spoločnosti Tehelňa STOVA, spol. s r.o.)
Galéria(3)

Chceme byť dostupní zákazníkom (profil spoločnosti Tehelňa STOVA, spol. s r.o.)

V časoch silnej konkurencie nestačí ponúknuť len široký sortiment stavebného materiálu — treba poskytnúť aj kvalitné služby, výhodné otváracie hodiny a rýchlu obsluhu. O prispôsobovaní sa požiadavkám stavebníkov sme sa porozprávali s výkonným riaditeľom firmy Tehelne STOVA, spol. s r. o., pánom Romanom Stolárikom. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre podnikanie so stavebninami a aké boli vaše začiatky?

V stavebníctve sme videli potenciál rastu. Okrem iného, v Spišskej Novej Vsi v našich začiatkoch pre monopolného dodávateľa stavebného materiálu neexistovala lokálna konkurencia. Vzniku našej firmy v roku 1995 predchádzala reštitúcia starej tehelne v Spišskej Novej Vsi. Po jej odkúpení sme do roku 2004 vyrábali pravé pálené tehly, či už priečkové (CDm, CV a plné tehly) alebo obvodové (CDL, CDK). Náš sortiment sa od tohto obdobia postupne rozširoval.

Máte širokú ponuku produktov, ktoré z nich sú pre vás strategické?

Náš nosný program predstavuje stavebný materiál pre hrubú stavbu od základov až po strechu. V roku 2007 sme postavili v Spišskej Novej Vsi samoobslužné stavebné centrum, zamerané na stavbu a potreby pre domácich majstrov – Stova Baumarket. Na predajnej ploche 1 500 m2 ponúkame zákazníkom stavebné materiály, farby, laky, železiarsky tovar, náradie a elektroinštalačný materiál. Objednaný tovar vieme dodať už do 2 pracovných dní od objednávky.

Ponúkame aj pestrú paletu služieb – nákladnú autodopravu, miešanie farieb, požičiavanie stavebného náradia a spracúvanie a vizualizácie návrhov kúpeľní. Naše kúpeľňové štúdio flexibilne reaguje na požiadavky klientov. Vzorkovne, ktoré sa bežne vyskytujú na stavebninách, považujeme za prekonané. Naopak koncepty typu drive-in, pri ktorých si zákazník priamo na mieste môže vybrať ponúkaný tovar, majú, podľa nás, z časového hľadiska klienta budúcnosť. Zákazníci oceňujú komplexnosť našich služieb a sortimentu.

Akým spôsobom sa prispôsobujete požiadavkám zákazníkov?

Našimi zákazníkmi sú väčšinou miestni individuálni investori a stavebné realizačné firmy. Zásobujeme tovarom aj menšie predajne stavebného materiálu. Naša firma má v súčasnosti 44 zamestnancov. Po otvorení Baumarketu sa ich počet zvýšil o 22. Tento nárast bol spôsobený našim záväzkom voči stavebnej verejnosti byť čo najviac dostupný. Tomu sme prispôsobili aj naše otváracie hodiny, takže okrem bežného pracovného týždňa máme otvorené aj počas víkendov. 

Splnila stavebná sezóna 2007 vaše očakávania?

Špecifikom uplynulej stavebnej sezóny bol nedostatok niektorých stavebných materiálov (tehly, plynosilikátové tvárnice, minerálne vlny, cement), ktorý sprevádzal rast cien. Jedným z faktorov bol zahraničný dopyt po materiáloch. Aj napriek výpadkom v dodávkach materiálov sme oproti roku 2006 dosiahli medziročný nárast obratu o 21 %. V tomto roku očakávame stabilizáciu trhu so stavebnými materiálmi, odstránenie limitov dodávok murovacích materiálov niektorých výrobcov a pokles cien v súvislosti so stagnáciou zahraničného dopytu.

Momentálne máte jednu centrálu a dve pobočky, plánujete v budúcnosti otvorenie ďalšej prevádzky?

V súčasnosti sa zameriavame na dobudovanie skladových priestorov v rámci centrály v Spišskej Novej Vsi, čakajú nás investície v súvislosti s obnovou automobilového parku, takže momentálne nemáme v pláne vytvorenie ďalšej prevádzky.

Čím sa snažíte odlíšiť od konkurencie?

Chceme zaujať najmä kvalitou poskytovaných služieb, kvalifikovaným personálom, šírkou sortimentu, pohodlným parkovaním, výhodnými otváracími hodinami a rýchlou obsluhou.

Akú máte víziu do budúcnosti?

Naša firma je od roku 2005 členom obchodnej aliancie predajcov stavebnín Baumarket. Vďaka aktívnemu členstvu v tejto aliancii očakávame zvýšenie našej konkurencieschopnosti.

V čom vidíte problémy súčasného slovenského stavebníctva?

Ešte stále existuje istá časť stavebnej verejnosti, ktorá je málo otvorená novinkám a inováciám. Niekedy je problémom presvedčiť zákazníka na kvalitné systémové riešenie s dlhodobou životnosťou.

Elena Bobeková
Foto: Tehelňa STOVA