casopis inzinierske stavby inzenyrske stavby 1 2013 v predaji
Galéria(2)

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2013 v predaji

Od 9. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby. Môžete si v ňom prečítať rozhovor s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, ako aj generálnym riaditeľom spoločnosti GRANVIA. Hlavnou témou časopisu je železničná doprava, v rámci ktorej sú predstavené jednotlivé modernizované úseky železničných tratí na Slovensku. Zaujímavý pohľad na vývoj jednej z technológií výstavby mostov prináša autor článku o letmej betonáži na Slovensku.

casopis inzinierske stavby inzenyrske stavby 1 2013 v predaji 6630 big image
PROFIL SPOLOČNOSTI COMPANY PROFILE
VUIS – Zakladanie stavieb: V priebehu roka spoznáme veľa stavenísk
VUIS – Zakladanie stavieb: We get to know many Building Sites during the Year
(M. Lukáčová)

ANALÝZA: BEZPEČNOSŤ PRI PREVÁDZKE DOPRAVNÝCH STAVIEB / ANALYSIS: SAFETY IN THE OPERATION OF TRANSPORTATION CONSTRUCTIONS

Špeciálne použitie odstavných pruhov pri riadení hustoty premávky
Special Application of Lay by Lanes in Traffic Capacity Management
(M. Halabica)

Eric Genêtre: Prvý rok prevádzky R1 hodnotím veľmi dobre
Eric Genêtre: I evaluate the First Year of Operation of R1 as very good
(J. Virostko, T. Janči, M. Janík)

TÉMA: ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA / THEME: RAIL TRANSPORT
Rozvoj železničnej infraštruktúry na Slovensku
Development of Railway Infrastructure in Slovakia
(ŽSR)

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
Modernization of Railway Track Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
(O. Podolec)

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa
Modernization of the Railway Section from Nové Mesto nad Váhom to Púchov, Section IV. and V. 
(P. Koval, M. Mockovčiak)

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, VI. etapa
Modernization of Railway Line Nové Mesto nad Váhom – Púchov, Section VI.
(Z. Nečas)

Optimalizácia železničnej trate IV. koridoru Devínska Nová Ves – Zohor
Optimalization of the Railway Route of the 4th Corridor between Devínska Nová Ves – Zohor
(J. Melcer)

Rekonstrukce Střelenského tunelu
Reconstruction of the Střelná Tunnel
(P. Mikulášek)

Dynamické bariéry ako efektívny systém ochrany pred padajúcimi blokmi zo skalnej steny Kalvárie
Rockfall Barriers as an Effective Protection System against Falling Rock from Rock Wall Kalvária
(T. Horňáková, L. Navrátilová)

Využitie aplikovanej geofyziky a geosyntetických materiálov pri modernizácii železničných tratí
Use of Applied Geophysics and Geosynthetic Materials by Modernization of Railways
(J. Hasenovič, M. Gajdoš)

Výzva pre Jeruzalem – podzemná železničná stanica Hauma
Hauma Station – Jerusalem
(M. Miklošová)

GEOTECHNIKA A ZAKLADANIE STAVIEB / THEME: GEO-TECHNOLOGY AND FOUNDATION ENGINEERING

Plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací s využitím map sesuvného hazardu
Line Constructions Track Planning in Landslide Susceptible Areas using Hazard Maps
(A. Havlín, M. Bednarik, B. Magulová)

Skúsenosti zo skúšok bariér proti padajúcim skalám
Experiences from Barrie´s Tests against Falling Rocks
(A. Ďuricová)

DOPRAVNÉ STAVBY / TRANSPORTATION ENGINEERING/ROAD BUILDING

Využití prefabrikace pro mostní stavby
The Use of Prefabrication for Bridge Structures
(P. Klimeš)

Letmá betonáž na Slovensku (1. časť)
Cantilever Progressive Method (Part 1)
(G. Tevec)

Potrebujeme jednoduché a transparentné pravidlá na obstarávanie dopravných stavieb
We need Simple and Transparent Rules in Acquisitions of Transport Constructions
(P. Horňák)

Poznatky zo stavieb diaľnic a rýchlostných ciest (1. časť)
Experiences with Highway and Expressway Construction (Part 1)
(I. Gschwendt)

Viac info tu
–>–>