Kotol na biomasu

SIEA vydáva poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v týchto týždňoch vydáva poukážky na kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov a na kotly na biomasu. Poukážky dostanú zaregistrovaní žiadatelia v programe Zelená domácnostiam.

Vo štvrtok 18. novembra 2021 o 11:00 h agentúra vydala nové poukážky na slnečné kolektory ku všetkým žiadostiam, ktoré boli dovtedy zaregistrované. Do konca novembra budú vydané aj ďalšie poukážky k zaregistrovaným žiadostiam v zásobníku na kotly na biomasu.

Domácnosti môžu žiadosti čakajúce v zásobníkoch do vydania poukážky upraviť. Na inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií majú domácnosti päť mesiacov od vydania poukážky, informovala SIEA.

Momentálne môžu domácnosti podávať nové žiadosti o poukážky iba v prípade slnečných kolektorov. K dispozícii je ešte suma 118 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať do vyčerpania vyčlenenej sumy, najneskôr do 15. decembra 2021 do 15:00 h, kedy sa skončí tohtoročné oprávnené obdobie na registráciu žiadostí a vydávanie poukážok.

Aktuálne čaká v zásobníkoch na vydanie poukážok vyše 920 žiadostí o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel a 300 žiadostí k fotovoltickým panelom.

SITA