bratislavske sympozium strechy 2011
Galéria(2)

Bratislavské sympózium strechy 2011

Každý rok sa strechárska odborná verejnosť stretáva na Bratislavskom medzinárodnom sympóziu STRECHY. Tento rok sa v dňoch 23. až 24. 11. 2011 v kongresovej sále City Hotela Bratislava uskutoční už jeho 18. ročník.

bratislavske sympozium strechy 2011 5326 big image
V rámci vtedajšieho Československa sa v roku 1972 prvýkrát stretli odborníci v Prahe, aby diskutovali o svojich skúsenostiach so strechami. V nasledujúcom roku sa stretnutie uskutočnilo vo Vysokých Tatrách, pričom jeho hlavnou témou bolo praktické riešenie plochých striech. Konferencie so zameraním na strechy sa odvtedy začali konať striedavo v Čechách a na Slovensku pravidelne každý rok. Po rozdelení Československa sa od roku 1994 uskutočňuje sympózium Strechy v Českej a Slovenskej republike osobitne. Na Slovensku je hlavným dejiskom Bratislava.

V súčasnosti sa veľká časť prác na strechách budov venuje ich obnove a rekonštrukciám. Mnohokrát sú však navrhované a realizované riešenia nespoľahlivé. Na základe tejto skutočnosti sa hlavnou témou tohoročného ročníka stali kľúčové riešenia v rámci obnovy striech. Program bratislavského sympózia je rozdelený do jednotlivých sekcií. Každá sekcia sa zameriava na určitý okruh podľa odbornej problematiky. Ako vyplýva z názvu hlavnej témy sympózia, odznejú témy, ktoré sa dotýkajú súčasného stavu plochých striech panelových bytových domov.

V súčasnosti sa obnova plochej strechy panelových bytových domov realizuje zateplením, často nie príliš vhodným spôsobom. Aj táto problematika bude jednou z tém sympózia. V samostatnom bloku odznejú aj zaujímavé témy zamerané na obnovu plochých striech s použitím fólií a vhodnej materiálovej základne pre vrstvy strešného plášťa šikmej strechy obytného podkrovia. Ďalšia časť odborného programu bude venovaná energetickej problematike. Okrem prednášok je súčasťou sympózia aj prezentácia strechárskych firiem. Usporiadatelia, ktorými sú Stavebná fakulta STU v Bratislave a Cech strechárov Slovenska, veria, že pripravený program zaujme. Cieľom je jednoznačne poukázať na chyby, ktorých sa realizačné firmy dopúšťajú v praxi a priblížiť správny postup obnovy striech budov od projektového riešenia cez profesionálnu montáž, správnu voľbu materiálov s prihliadnutím na ich životnosť až po údržbu. Odborným garantom je prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

(Zdroj: Svf STU v Bratislave)