Betonárske dni 2020 budú online a zadarmo

notebook, konferencia, online
Zdroj: Shutterstock

Cieľom konferencie je vytvoriť príležitosť na odborné, informačné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity.

Vážené dámy, vážení páni,

v mene organizačného výboru si Vás dovoľujem informovať o zmenách týkajúcich sa organizácie konferencie Betonárske dni 2020 vzhľadom na ochorenie Covid-19.

Konferencia sa uskutoční 22.10.2020 výhradne on-line formou.

Link pre prihlásenie: http://betonarskedni.sk/prihlasky-2020/

Všetky príspevky zaslané v termíne do 4.10.2020 budú zaradené do elektronického zborníka konferencie s prideleným ISBN číslom a uverejnené online na internetovej stránke konferencie. Počet príspevkov, ktoré vyberie vedecký výbor na orálnu prezentáciu, bude obmedzený. Počet príspevkov v rámci kolokvia fib bude taktiež zúžený.

Forma príspevku je v prílohe.

Účasť na konferencii je bezplatná, registrácia s uvedením mailového kontaktu je však potrebná vzhľadom na prístup do on-line platformy.

Verím, že rozhodnutie organizačného výboru bolo vzhľadom na pandemickú situáciu správne a že ho prijmete s pochopením.

Teším sa na stretnutie s Vami v on-line priestore!

S pozdravom,

Juraj Bilčík,

garant konferencie

 

KategórieAktuálne