Na koláži sú zľava Ingrid Konrad a Juraj Šujan.

Juraj Šujan nahradí Ingrid Konrad na poste hlavného architekta Bratislavy

Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad odchádza po viac ako 11 rokoch zo svojej funkcie. Robí tak na vlastnú žiadosť.

Na jej miesto nastúpi Juraj Šujan, ktorý pôsobí ako poradca primátora pre územné plánovanie a rozvoj mesta. Mestské zastupiteľstvo Konrád v utorok odvolalo z tohto postu k 14. decembru. Šujan do funkcie nastúpi 15. decembra. Primátor Bratislavy Matúš Vallo jej poďakoval za prácu, ktorú pre hlavné mesto vykonávala počas uplynulých 11 rokov.

„Ukázalo sa, že útvar hlavného architekta má svoj význam a zmysel,“ poznamenal Vallo. Pripomenul, že viedla mnohé diskusie a mala veľké úsilie zlepšovať fyzický rozmer Bratislavy. Šujana zároveň označil za známeho a rešpektovaného, čím by sa mala pozícia hlavného architekta posilniť.

Ingrid Konrad

Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave. Po emigrácii do Rakúska v roku 1986 spolupracovala s architektom Jánom Kočím a Thomasom Feiglerom. Na Technickej univerzite vo Viedni získala v roku titul Dipl.Ing. v roku 1990.  V rokoch 1991 až 2005  tam bola ako asistentka neskôr ako lektorka.

Medzitým rozbehla vlastnú architektonickú prax vo Viedni a of roku 2006 aj v Bratislave. V roku 2011 bola zvolená na post hlavného architekta Bratislavy. Je autorkou širokej škály stavieb od rodinných domov, cez administratívne budovy, objekty občianskej vybavenosti až po urbanistické riešenia verejných priestorov.

Odchádzajúca hlavná architektka poďakovala všetkým, ktorí ju vypočuli i podporili. Poďakovala sa tiež za možnosť pracovať pre Bratislavu. Verí, že mesto bude naďalej brániť záujmy občanov.

Juraj Šujan

Pôsobil šesť rokov v pozícii predsedu Slovenskej komory architektov, od roku 2019 vykonáva funkciu poradcu primátora. Riešil napríklad problematiku územného plánu a rozvoja mesta.

V jeho náplni práce je usmerňovanie sekcie územného plánovania magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Pomáha tiež aktualizovať územný plán Bratislavy či akcelerovať prípravu nového. Pôsobí tiež v správnych radách Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.