Benátske bienále 2021: Pozrite si to najlepšie z Arsenale

Bývalé muničné sklady sú opäť súčasťou obrovskej mašinérie výstav a kultúrneho programu Architektonického Bienále v Benátkach. Rozsiahly objekt zastrešuje inštalácie krajín, ktoré v záhradách Giardini nemajú svoj pavilón, avšak svojím dielom prispievajúk interpretácii nadčasovej témy Ako budeme spolu žiť? Pozrite si najzaujímavejšie pavilóny.

Lotyšský pavilón.
Lotyšský pavilón. | Zdroj: Lotyšská republika

16 Lotyšsko – It’s not for you! It’s for the building

Splnomocnenec: Jānis Dripe
Kurátor: Architect’s office NRJA (Uldis Lukševics and Elīna Lībiete)

S klimatickou krízou pred našimi dverami stojí pred každým architektom urgentný problém, ktorý treba vyriešiť. Naša výstava a sprievodná kniha skúmajú ľudský odpor voči technológiám ako naliehavý problém súčasnej architektúry.

Zameraním na prípady znepokojujúcich technologických nezmyslov zdôrazňujeme dôležitosť ľudskej perspektívy v architektúre a zdôrazňujeme potrebu pomôcť ľuďom naučiť sa žiť spolu s dnešnými inteligentnými strojmi. Pritom sa usilujeme o informované a vyvážené spolužitie jednotlivcov hľadajúcich pohodlie s technológiou zameranou na udržateľnosť ako podmienkou životaschopnej budúcnosti ľudstva.