ASB GALA večer 2011 – poznáme ocenených
Galéria(9)

ASB GALA večer 2011 – poznáme ocenených

Vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 15. marca 2011 v poradí už 5. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA večer bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2011
  • ASB Developer roka 2011
  • ASB Stavebná firma roka 2011

ASB GALA večer je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách počas novembra 2010 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet subjektov, ktoré sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj názor, dosiahol tento rok neuveriteľných 100.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny získali:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2011

prof. Ing. arch. Ján M. Bahna, akademický architekt

  • ASB Developer roka 2011

Ballymore Properties, s. r. o.

  • ASB Stavebná firma roka 2011

INGSTEEL, s. r. o.

ASB GALA 2011

Ocenenie ASB GALA 2011 získali (zľava): Ladislav Veršovský, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Reding – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ján Bahna – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2011 a súčasne aj ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Anton Bezák, riaditeľ spoločnosti INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka 2011, Peter Willits, Property Manager for Europe Ballymore Properties – ASB Developer roka 2011 a Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE – ASB Developer roka podľa www.asb.sk.

Z internetového hlasovania verejnosti vzišli a ocenenie získali títo víťazi:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk

doc. Ing. arch. Ján M. Bahna, akademický architekt

  • ASB Developer roka podľa www.asb.sk

J&T Real Estate, a. s.

  • ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk

YIT Reding a.s.

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2011 pre takmer 300 zúčastnených hostí bol program, ktorý sa odohrával už tradične v priestoroch Heineken Tower Stage za účinkovania Kataríny Knechtovej a populárnej skupiny The Chrobaky. Oficiálnu časť večera moderoval Matej Šišolák, vedúci redakcií Jaga Media (českej sestry vydavateľstva JAGA), ktorý konkuroval popredným slovenským moderátorským hviezdam.

 ASB GALA 2011 ASB GALA 2011 
 ASB GALA 2011  ASB GALA 2011
 ASB GALA 2011  ASB GALA 2011

Katarína Gregová
marketing

–>–>