Most

Čo prinesie nový stavebný zákon?

V zákone o výstavbe by mali nastať výraznejšie zmeny. V porovnaní so v súčasnosti platným zákonom pristúpilo Ministerstvo výstavby a dopravy SR k zmene mnohých inštitútov. Základná koncepcia nového zákona je zásadne odlišná od pôvodného …
Stavba mostu

Kedy bude nový stavebný zákon?

Nové právne predpisy v oblasti stavebníctva pripravuje Ministerstvo výstavby a dopravy SR aj v tomto funkčnom období v intenciách programového vyhlásenia vlády. Zmeny v stavebnej legislatíve sa pripravujú intenzívne minimálne dve až tri funkčné obdobia …
Parčík pri synagóge v Trnave

Parčík pri synagóge v Trnave

Cieľom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava, bolo nájsť najvhodnejšie riešenie revitalizácie priestoru v centre mesta. Vlastníkmi pozemkov v území sú mesto, Trnavský samosprávny kraj a Trnavská arcidiecéza. Prepojením pozemkov pri synagóge, Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského a pri Stephaneu – …
2019 10 BIMCOFFEE JAGA 1 1

BIM COFFEE S ARCHICADOM

Milé kolegyne a kolegovia, zaujímate sa o BIM a o problematiku softvérových nástrojov na ich tvorbu? Projektujete v 2D a zvažujete prechod na efektívnejšie BIM projektovanie? Hľadáte kvalitné softvérové riešenie, ktoré Vám zabezpečí bezproblémovú kontinuitu …