„Drevená“ vila zo železobetónu

Partneri sekcie:

Hra geometrických tvarov, ktoré sa opakujú v rôznych podobách, nevšedné výhľady, použitie železobetónu v kombinácii s temnými farbami a veľkými zaskleniami odlišuje vilu od architektov Radka Lampu, Gabriely Drahozalovej Andresovej od okolia už na prvý pohľad. Táto expresívna a pôsobivá stavba vo svojej podstate však skrýva pravý opak: symboliku a teplo rodinného krbu.

S láskou k športu a rodine

Majitelia vily si želali podstaviť rodové sídlo na prekrásnom mieste s výhľadom do špindlerovskej kotliny. Úlohou architektov bolo vymyslieť dom, ktorý nielen trvanlivosťou, ale aj svojou formou prekoná generácie. Zakladateľmi rodovej chalupy sú rodičia, ktorí v novej vile bývajú natrvalo.

Ich deti a vnuci za nimi chodia cez víkendy, prázdniny alebo sviatky. Prostredie poskytuje možnosť lyžovania i letnej cyklistiky, takže vždy je tu čo robiť. Nakoniec, láska k športu je jedným z dôvodov stretávania sa celej rodiny.

Drevená vila zo železobetónu 4 1

Geometrická forma stavby stvárňuje rodinu

Cesta k finálnemu vzhľadu nebola priamočiara, do veľkej miery ju ovplyvnili možnosti vyplývajúce zo samotného pozemku a mieste regulatívy. To je tiež dôvod, prečo vila so zastavanou plochou 150 m2 musela mať niekoľko poschodí. Mottom celej stavby je archetyp.

Rodinu ako ľudskú podstatu architekti vyjadrili základnou geometrickou formou stavby, ku ktorej pridali aj miestne tradičné prvky. Z miestnych tradícii prevzali aj niektoré prvky na fasáde, ale dali im iný význam a funkciu. Napríklad, tradičné latovanie na štíte strechy má novú funkciu slnolamu.

Drevená vila zo železobetónu 3 1

Organizácia odspodu nahor

Spodnú časť domu zvýrazňuje sokel z kamenného muriva, ktorý je miestnou stavebnou tradíciou. Má aj iný význam: symbolizuje pevný základ nielen domu, ale aj rodiny. Hlavné obytné poschodie symbolizuje centrum života v dome a slúži ako bývanie pre rodičov. Toto poschodie charakterizujú veľké zasklenia po celom obvode domu. Podkrovie je zariadené ako ubytovanie pre deti, vnukov alebo rodinné návštevy a je úplne sebestačné.

Drevená vila zo železobetónu 12 1

Drevená vila zo železobetónu 16 1
Drevená vila zo železobetónu 15 1
Drevená vila zo železobetónu 14 1
Drevená vila zo železobetónu 13 1
Drevená vila zo železobetónu 12 1
Drevená vila zo železobetónu 11 1
Drevená vila zo železobetónu 10 1
Drevená vila zo železobetónu 9 1

Drevo tu nenájdete

„Celá stavba, hoci vyzerá, že je z klasických materiálov, je postavená len zo železobetónu a oceľových prvkov. Konštrukcia ani fasáda nevyužíva drevo, i keď tak na prvý pohľad pôsobí. Dom napriek svojej forme vychádza z histórie, ale používa v plnej miere moderné materiály – hliník, betón, sklo, oceľ. Symbolickým vyjadrením podstaty rodiny je analógia foriem základnej geometrie, ktorá sa premieta do výrazu domu. Dôležitými geometrickými prvkami sú výrazný trojuholník štítu a kruh ako oko do krajiny. Dominantná hmota komína je spomienkou na zbúraný pôvodný objekt,“ charakterizujú dielo samotní autori projektu.

Drevená vila zo železobetónu 13 1

Vila v Špidlerovom Myne v skratke
Architektonický ateliér: ra15 a.s.
Autori: Ing. arch. Radek Lampa, Ing.arch. Gabriela Drahozalová Andresová
Spolupráca: Ing. arch. Vlastimil Pešl
Lokalita: Špindlerův Mlýn, Česká republika
Zastavaná plocha: 150 m2
Realizácia: 2017
Sabína Zavarská
Foto: archív ra15 a.s.