ASB Články na tému

rýchlostná cesta R2

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany s dĺžkou 24 km je rozdelená na dve etapy, resp. na dva úseky, a to I. úsek Šaca – Haniska a II. úsek Košice, juh – Košické Oľšany. Celková dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty Šaca – Haniska je 6,8 km, rýchlostná cesta sa navrhuje ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 100 km/h.

Celý úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany s dĺžkou 24 km bude po uvedení do prevádzky súčasťou nadradenej dopravnej infraštruktúry a spolu s diaľnicou D1 bude vytvárať juhovýchodný obchvat mesta Košice.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša je súčasťou rýchlostnej komunikácie na trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Košice. Novobudovaný úsek rýchlostnej cesty sa na východnom konci pri obci Vígľaš-Pstruša plynulo pripojil k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, čím vznikol ucelený úsek rýchlostnej cesty s dĺžkou približne 20 km. 

Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša bol slávnostne odovzdaný motoristom do užívania 16. mája 2017. Nachádza sa medzi Zvolenom a Lučencom a predstavuje priame napojenie na už vybudovaný úsek RC R2 Pstruša – Kriváň. Investorom stavby bola Národná diaľničná spoločnosť a dodávateľom Združenie R2 Zvolen východ – Pstruša v zastúpení spoločností CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A., a CHEMKOSTAV IS. Projektovú dokumentáciu na vykonanie prác vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT. Výstavba sa riadila zmluvnými podmienkami červenej knihy FIDIC.