rekonštrukcia mosta Ladzany

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste I. triedy v obci Ladzany

V rámci rekonštrukcií mostných objektov na Slovensku treba venovať zvýšenú pozornosť vhodným typom rekonštrukcie a kvalite realizovaných prác. Článok uvádza príklad rekonštrukcie mosta, ktorú realizovala firma COLAS Slovakia, a. s., v obci Ladzany v Banskobystrickom …