02 EnduraTwist 1

Vytvárame zdravé prostredie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité a mali by sme im venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.
shutterstock 515015212

Ako odlíšiť dobré od skvelého?

Žijeme v rýchlej dobe a naša spotreba surovín, materiálov aj energie je vyššia, než nám môžu poskytnúť prírodné zdroje. Chceme žiť zdravo, moderne a pritom ekologicky, to znamená energeticky úsporne a s čo najmenším vplyvom …
Aeromikróby v interiéroch budov

Aeromikróby v interiéroch budov

Článok sa zaoberá analýzou mikrobiálnej kvality vzduchu v komerčných administratívnych priestoroch a v čistých priestoroch určených na zdravotnícke účely. Na základe vykonaného merania možno konštatovať, že vzduchotechnické zariadenie môže kvalitu vzduchu nielen zlepšovať, ale aj …
image 101276 25 v1

Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB

Zmeny európskeho staviteľstva prebiehajú už niekoľko rokov pod tlakom na znižovanie spotreby energie v budovách. Implementácia smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov má vplyv nielen na vlastnú energetickú hospodárnosť budov, ale aj na kvalitu vnútorného …