ASB Články na tému

koronakríza

Pandémia spôsobila zvrat v tom, ako ľudia premýšľajú o ekonomike, biznise, aj o prírode. Prudko sa zmenili naše návyky, spôsob, akým fungujú firmy. A keďže toto všetko sa deje v čase, keď máme už len krátku dobu na spomalenie vplyvov klimatickej zmeny, uvažovanie ekonómov a ekológov sa začína prelínať.

Čo priniesla pandémia a ako sa premietla v nastavení spoločnosti, ale aj v kondícii a fungovaní realitných fondov či v cenovej úrovni bytov na Slovensku – to sú základné okruhy rozhovoru s Ing. Vladimírom Salkovičom, členom predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., kde je tiež vedúcim úseku investícií špeciálnych fondov.

Pandémia COVID – 19 viac známa ako koronavírus, zasiahla našu spoločnosť ako blesk z jasného neba. Odvetvie stavebného priemyslu tak nebude jediné, ktoré prejde v týchto mesiacoch tvrdou skúškou, ktorá však okrem iného preverí aj stav digitalizácie sektora.

Súčasná situácia ovplyvňuje aj architektov a projektantov. Časopis ASB preto oslovil známych profesionálov v súvislosti s monitorovaním zmien. Autentickým ukazovateľom situácie v praxi je aj menšie množstvo respondentov v dôsledku pracovného vyťaženia architektov.

Jedna projektová firma, jedna realizačná zo Slovenska a jedna realizačná z Českej republiky. Na takejto malej vzorke „nášho“ stavebníctva sme zisťovali, ako prežívajú toto obdobie. Všetkých firiem sme sa pýtali tri rovnaké otázky. Odpovede ukazujú, že či už projektanti, alebo realizátori, všetci veria, že práce v stavebníctve budú pokračovať.

Koncom marca schválil slovenský parlament zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s rozšírením ochorenia Covid-19 označené ako Lex Corona. V rámci prijatých opatrení sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní.

Oslovili sme niekoľko firiem z odboru TZB s cieľom zistiť, ako sa im aktuálne darí a čo prežívajú. Všetkým sme položili tri zhodné otázky. Z odpovedí zaznieva pokoj, rozvaha a spolupatričnosť, čo je v súčasných nejasných dňoch veľmi pozitívne. Podotýkame, že odpovede odzrkadľujú stav tesne pred oznámením postupného uvoľňovania 20. apríla.

Súčasná situácia má vplyv na obchodnú činnosť spoločností, ktoré majú problémy uzatvárať zákazky, získavať podklady k už prebiehajúcim projektom alebo zaisťovať finančný chod firmy tak, ako je pre ne bežné. To sa podpisuje na finančnom zdraví spoločnosti, takže opýtané spoločnosti očakávajú v priemere zníženie svojho hospodárskeho zisku až o 32 % v dôsledku súčasnej situácie okolo epidémie koronavírusu. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research. Ako na túto situáciu reagujú veľké developerské spoločnosti na Slovensku?