Palác Ca’ Giustinian (vpravo) je sídlom riaditeľstva benátskeho bienále.

Architektonické bienále presunuli. Benátsky festival mal problémy od začiatku

Benátsky festival architektúry čelil komplikáciám už od začiatku. Pôvodné otvorenie 23. mája bolo najprv posunuté na koniec leta, čo výrazne skrátilo trvanie festivalu, teraz je však celé jeho konanie preložené na budúci rok.

Nový termín otvorenia výstavy bol stanovený na 22. máj 2021 a trvať bude v štandardnom polročnom intervale do 21. novembra 2021. K tomuto rozhodnutiu organizátori pristúpili po dlhotrvajúcich problémoch a obmedzeniach spojených s pandémiou COVID-19 v Taliansku.

Úspešne prezentovať komplexnú a rozsiahlu exhibíciu aj s diváckym zážitkom by bolo v takýchto pomeroch nemožné. „Súčasná situácia mala jednoznačne vplyv na realizáciu výstavy ako celku, ohrozila by aj uskutočnenie, prepravu a prítomnosť diel a následne tiež kvalitu samotnej výstavy,“ komentuje rozhodnutie vedenie
La Biennale.

Centrálny pavilón v Giardini.
Centrálny pavilón v Giardini. | Zdroj: Shutterstock

Signifikantná téma

Téma zvolená kurátorom, architektom Hashimom Sarkisom, zosobnená otázkou „Ako budeme spolu žiť?“ a pôvodne zamýšľaná ako diskusia možností nových priestorových vzťahov v kontexte prehlbovania politických rozdielov a rastúcej hospodárskej nerovnosti, je ešte signifikantnejšia v súvislosti s neistými časmi, ktoré nás čakajú.

Kurátor výstavy poukázal na logistické problémy zapojených architektov, krajín a inštitúcií. „Vytrvalosť všetkých účastníkov za posledné tri mesiace ma hlboko dojala,“ hovorí Sarkis. „Dúfam, že nový dátum otvorenia im umožní najskôr chytiť dych a potom dokončiť svoju prácu s dostatkom času i energie. Položená otázka „Ako budeme spolu žiť?“ a množstvo spôsobov, ako na ňu reagovať, nemali sprvu za cieľ riešiť krízu, v ktorej sa všetci snažia žiť, ale ocitáme sa tu.“

Hashim Sarkis dodáva, že v preplánovanej udalosti sa teraz zohľadnia „okamžité a dlhodobé dôsledky“ pandémie. „Určitým spôsobom máme šťastie, pre­tože sme dobre pripravení absorbovať okamžité a dlhodobé dôsledky krízy, ktoré ovplyvnia bienále architektúry v roku 2021. Táto téma nám tiež poskytuje možnosť reagovať na pandémiu v jej bezprostrednej blízkosti. To je dôvod, prečo sa v nasledujúcich mesiacoch vrátime do Benátok sériou aktivít venovaných architektúre.“

Odložené na žiadosť

„Posledných pár dní ukázalo skutočný stav situácie, ktorej všetci čelíme,“ dodáva predseda La Biennale Roberto Cicutto.

„S maximálnym ohľadom na vykonanú prácu, investície účastníkov a ťažkosti, s ktorými sa stretli všetky krajiny, inštitúcie, univerzity, architektonické štúdiá, spolu s neistotou v súvislosti so zásielkami, osobnými obmedzeniami cestovania a ochrannými opatreniami pred nákazou sme sa rozhodli vypočuť väčšinu, ktorá žiadala o odloženie do roku 2021.“

59. ročník medzinárodného bienále umenia, ktoré je organizované v závese za tým architektonickým, uskutoční kurátorka Cecilia Alemani v posunutom termíne v roku 2022.

TEXT: Redakcia
FOTO: Shutterstock