Drevený krov

Drevený krov

V historických budovách sa na konštrukcie zastrešenia používali takmer výhradne drevené konštrukcie krovov. Prešli dlhodobým vývojom až po systémy zastrešenia, charakterizované optimálnym využitím nosných prvkov, overenými konštrukčnými detailmi a spojmi, ktoré zabezpečovali súčasne únosnosť a dlhodobú životnosť.