Stanica technickej kontroly vizualizácia

Pri Trenčíne vyrastie moderná stanica technickej kontroly

Na základe súťaže o nové licencie prevádzky Staníc technickej kontroly, súkromný investor vybuduje modernú prevádzku, ktorá cez 3 obslužné linky zabezpečí aktuálny dopyt v meste Dubnica nad Váhom a okolí. Stanica bude svojim štandardom so sociálno-prevádzkovým zázemím poskytovať vysoký štandard aj samotným zamestnancom. Rovnako klienti budú obsluhovaní na centrálnej recepcii s občerstvením a plným servisom na vysokej úrovni.

Vedecko technická konferencia SANHYGA 3

SANHYGA 2019 Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

Vedecko – technická konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej 24. ročník sa bude konať v dňoch 10. a 11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Polystyrén

Expandovaný polystyrén používaný na zatepľovanie je environmentálne vhodný materiál

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelnoizolačným materiálom. V priebehu uplynulých 50 rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Je považovaný za environmentálne vhodný materiál, ktorý je praktický a spoľahlivý z hľadiska jeho používania.

Tajomstvom „výnimočnosti“ kotla CSB sú tzv. „helixové“ žiarové rúry ktoré zabezpečujú výbornú výmenu tepla

Nový parný kotol CSB značky Bosch

Nový parný kotol CSB značky Bosch s výkonmi do 5 200 kg pary za hodinu je kompaktné zariadenie na účinnú výrobu sýtej pary od 0,5 do 16,0 bar. Dosahuje účinnosť vykurovania až 95,3% a v kombinácii s nízko emisnými horákmi spĺňa emisné limity smernice MCPD (EU) 2015/2193. Tlakový celok je ako prvý z rodiny parných kotlov značky Bosch navrhnutý a konštruovaný podľa európskej normy EN 12953.

výťahové šachty

Nové požiadavky STN pre výťahové šachty

Pokrok a vývoj v oblasti konštrukcií, bezpečnostných komponentov a systémov vedie k čoraz vyšším nárokom na bezpečnosť a komfort prevádzky výťahov. 31. augusta 2017 skončila platnosť normy STN EN 81-1+A3 a od 1. septembra 2017 vstúpila do platnosti norma STN EN 81-20. Tá definuje dodatočné technické požiadavky na konštrukciu a montáž výťahov. Teda pri uvádzaní nových výťahov do prevádzky je nutné rešpektovať požiadavky tejto novej normy.