Výrub stromov

Výrub stromov bude jednoduchší. Expresná novela zákona podľa kritikov navždy zmení vzhľad našej krajiny

Partneri sekcie:

Vládny kabinet schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá odbúrava byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov. Expresná novela zákona o ochrane prírody a krajiny podľa opozície zmení vzhľad našej krajiny v obciach aj mestách.

Zmenu právnej úpravy predložil na rokovanie vládneho kabinetu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vláda zároveň rozhodla, že vládny návrh zákona prerokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa Tarabu pomôže zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska aj starostlivosť o krajinu.

„Ak trvá niekedy až dva roky získať povolenia, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu, tak odkazujete poľnohospodárom, že nechceme, aby ste na pôde pestovali slovenské plodiny, chceme dovážať skleníkové zo Španielska. Tento prístup meníme a novela zákona o ochrane prírody a krajiny prináša jednoduchší výrub drevín bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ zdôraznil Taraba.

V praxi to znamená, že na výrub stromov s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m2 nebude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Nová legislatíva zároveň umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Ďalej sa umožní odstraňovanie krovitých porastov bez ohľadu na ich výmeru na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc.

Nová právna úprava podľa ministerstva životného prostredia odstraňuje zásadné nedostatky pôvodnej právnej úpravy, pričom reflektuje na potreby obyvateľstva pri poľnohospodárskych alebo iných činnostiach v krajine, a to zároveň za podmienky, že v dostatočnej miere budú chránené záujmy ochrany prírody a krajiny.

Jednoduchšie odstraňovanie drevín má tiež sprehľadniť krajinu, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zákon má tiež pomôcť pri čistení náletových zón, ktoré spôsobujú sťahovanie raticovej zvery ale aj medveďov.

Sprehľadnenie krajiny kvôli medveďom alebo štiepkarsky biznis?

Environmentálny expert Michal Kiča však hovorí o biomasakri. Zákon podľa neho umožní nekontrolovateľné rúbanie drevín na skoro milióne hektárov chránených území na Slovensku! Údajné sprehľadnenie krajiny je podľa neho zástierkou pre tzv. štiepkarsky biznis. Výrub drevín a krovitých porastov do 80 cm šírky kmeňa a krovitých porastov do 100 m2 bude bez akýchkoľvek obmedzení. A to aj na chránených územiach v 2. a 3. stupni ochrany.

Michal Kiča kritizuje, že zákon, ktorý platil 20 rokov, ide ministerstvo meniť bez diskusie a odôvodňuje ho tým, že pomáha vinárom a chce zabrániť medveďom schovávať sa v kríkoch. Navrhované pravidlá sú podľa neho v rozpore s európskou smernicou o biotopoch.

Za mimoriadny nebezpečný a problematický považuje návrh zákona aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Ak bude podľa poslanca Alojza Hlinu zákon prijatý, výrazným spôsobom sa navždy zmení vzhľad našej krajiny v obciach, mestách, ale aj v oblastiach pri obciach a v prímestských oblastiach. Opozícii sa nepáči, že tieto stromy bude po novom možné rúbať bez toho, aby bola realizovaná náhradná výsadba.

SaS verí, že sa proti návrhu zákona postavia občianska spoločnosť aj ochranári. O novej legislatíve budú hlasovať poslanci parlamentu ešte na najbližšej schôdzi, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.