Obnoviteľné zdroje energie 2024

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 22. konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tentokrát na tému „Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody“.

Konferencia má pripravených 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE, ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

  • podmienky pre OZE
  • solárna energia
  • biomasa
  • tepelné čerpadlá
  • geotermálna energia

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky z webu www.sstp.sk  a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk  najneskôr do 26.4.2024.