obnova školy
Galéria(5)

Základná škola v Michalovciach prejde kompletnou obnovou, je v zlom stave

Partneri sekcie:

V Michalovciach sa začína rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy na Školskej ulici. Budova postavená v polovici 60. rokov minulého storočia doteraz neprešla väčšími opravami.

Ako informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, komplexnými stavebnými úpravami dosiahnu úsporu energie približne o 60 percent a významne sa znížia aj emisie oxidu uhličitého, o vyše 70 percent. Budova školy, ktorá je spolu s areálom vo vlastníctve mesta, dnes čelí viacerým technickým a energetickým problémom.

Poškodené strechy a obvodové murivo umožňujú presakovanie dažďovej vody, čo spôsobuje zvyšovanie prevádzkových nákladov a narušenie tepelnoizolačných vlastností budovy. Škola je v prevádzke od roku 1966 a doteraz nedošlo k výraznému investovaniu do nej, čo sa podpísalo na zlom stavebno-technickom stave aj na neustálom zvyšovaní nákladov na energie.

zs skolska (4)
zs skolska (3)
zs skolska (2)
zs skolska (1)

„Cieľom projektu a samotnej rekonštrukcie základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu, znížiť energetickú spotrebu a predĺžiť životnosť školských objektov,“ uviedla hovorkyňa.

S extenzívnou zelenou strechou na pavilónoch

V rámci hĺbkovej obnovy dôjde k rekonštrukcii celkovej podlahovej plochy v rozlohe takmer ako 6,5-tisíc štvorcových metrov, vrátane učebných pavilónov, telocvične, kuchyne, jedálne a administratívnych priestorov. Na všetkých pavilónoch budú  strechy zateplené minerálnou vlnou. Na zatepľovací systém sa umiestnia vrstvy extenzívnej zelenej strechy, čo prispeje aj ku skrášleniu pohľadov na budovu z okolitých výškových bytových domov.

Okrem toho sa pri rekonštrukcii vymenia okná za nové plastové s izolačným trojsklom. V celej budove dôjde k výmene elektrických rozvodov, inštalácii nových vykurovacích telies s termostatickou hlavicou a inštalácii LED svietidiel. Zdroj vykurovania sa obnovou nemení. Inštalácia vonkajších žalúzií ovládaných z každej triedy diaľkovým ovládačom zníži nežiaduce preslnenie interiéru v lete.

V projekte majú miesto aj vodozádržné opatrenia. Zrážková voda zo striech bude odvedená strešnými žľabmi a zvodmi do terénu medzi pavilónmi k dažďovým záhradám. Tie nebudú plniť len funkciu zadržania vody, ale aj estetickú funkciu na skrášlenie celého areálu budovy školy. Na výsadbu vsakovacích plôch sa použijú pôvodné rastliny, ktoré tolerujú dočasné zaplavenie, vyžadujú menej starostlivosti a filtrujú znečistenie. Poskytnú životný priestor a potravu pre miestne druhy živočíchov.

Rekonštrukcia potrvá viac ako rok

V telocvični a školskej jedálni bude nainštalovaná rekuperácia, ktorá sa postará o výmenu vzduchu. Dohrev rekuperačnej jednotky v zimných mesiacoch zabezpečí tepelné čerpadlo. V letných mesiacoch bude tepelné čerpadlo pracovať na reverzný chod a chladiť priestor telocvične. Slnečnú energiu ako čistý a obnoviteľný zdroj energie škola využíva vďaka pilotnému projektu SPP už teraz. Fotovoltický zdroj je v prevádzke od apríla tohto roku.

Projekt Obnova historickej budovy Základnej školy, Školská 2 v Michalovciach s celkovými nákladmi takmer 3,3 milióna eur je financovaný z plánu obnovy, pričom nevyžaduje spolufinancovanie zo strany mesta. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do augusta 2025. Počas stavebných prác sa uskutočnia opatrenia na minimalizáciu rušenia vyučovacieho procesu.