Fast Fashion kvíz

Kvíz: Čo všetko ste (ne)tušili o fast fashion a prečo je rýchla móda hrozbou pre životné prostredie?

Partneri sekcie:

Nakupujeme dvakrát viac oblečenia ako pred 20 rokmi. Fast fashion, teda lacná a rýchla móda s nízkou kvalitou určená pre masový trh, znečisťuje životné prostredie a produkuje množstvo textilného odpadu. Z nášho kvízu sa dozviete, prečo ju môžeme označiť za ekologickú katastrofu.

0%

Koľko kilogramov odevov a obuvi vyhodí každý jeden občan EÚ v priemere ročne?

Oblečenie dpad Pexels
Správne! Nesprávne!

Štáty EÚ vyvážajú obnosené šatstvo do krajín tretieho sveta. Kde končí najviac použitého textilu?

Oblečenie vývoz iStock
Správne! Nesprávne!

Koľko ton textilného odpadu skončí každý rok na skládkach po celom svete?

Textílie skládky iStock
Správne! Nesprávne!

Koľko percent použitého oblečenia sa v súčasnej dobe globálne recykluje na vstupné materiály a nové odevy?

Textílie recyklácia iStock
Správne! Nesprávne!

Textilná výroba je tretím najväčším zdrojom znehodnocovania vody a využívania pôdy. Uhádnete, koľko litrov sladkej vody treba na výrobu jedného bavlneného trička?

Bavlnené tričko Pexels
Správne! Nesprávne!

Syntetické textílie so sebou prinášajú aj uvoľňovanie mikrovlákien do vody. Ročne ich v oceánoch končí až 500-tisíc ton. Toto množstvo sa rovná...

Pranie mikrovlákna iStock
Správne! Nesprávne!

Textilný a odevný priemysel vyprodukujú viac skleníkových plynov ako letecká a námorná doprava spolu. Za približne koľko percent ročných globálnych emisií uhlíka sú zodpovedné?

Výroba odevov továreň iStock
Správne! Nesprávne!

Jedným zo spôsobov, ako šetriť životné prostredie aj peňaženku, je vytvorenie šatníka s limitovaným počtom kvalitných kusov, ktoré sa medzi sebou ľahko kombinujú. Nazýva sa...

Kapsulový šatník Pexels
Správne! Nesprávne!

Na Slovensku v súčasnosti zberáme textilný odpad z domácností na dobrovoľnej báze. Od začiatku ktorého roku majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť triedený zber textilného odpadu?

Povinná recyklácia textílií iStock
Správne! Nesprávne!

Ktorá európska krajina chce ako prvá na svete legislatívne obmedziť fast fashion, a to napríklad obmedzením reklamy či ekologickými sankciami na lacný textilný tovar?

Výpredaje iStock
Správne! Nesprávne!

Fast Fashion
Neskúsený
Máte čo doháňať, chcelo by to doplniť si vedomosti!
Začiatočník
Mohlo by to byť aj lepšie, ale určité povedomie o fast fashion máte.
Na ceste k dokonalosti
Dobré, ale stále máte medzery. Čo vás v našom teste zmiatlo? Napíšte nám do redakcie!
Expert
Gratulujeme! Znalosti o fast fashion máte na výbornú!