image 75203 25 v2
Galéria(7)

Zrenovovaný viadukt skráti cestu peších a ponúkne 254 rôznych druhov zelene

Partneri sekcie:

Nadjazd nad stanicou v Soule bol postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia ako dopravné prepojenie medzi východnou a západnou stranou mesta. Kontrola bezpečnosti v roku 2006 ukázala, že táto 17 metrov vysoká konštrukcia už nezodpovedá bezpečnostným predpisom. Najprv na nadjazde obmedzili ťažkú dopravu a neskôr bol odsúdený na demoláciu.

01 img 01 c MVRDV
02 img 02 c MVRDV
03 img AXO c MVRDV
04 img 04 AEREAL c MVRDV
05 img Access c MVRDV
06 img 03 c MVRDV

Ďalšie konzultácie s miestnymi obyvateľmi a odborníkmi však viedli k myšlienke premeniť komunikáciu, ktorá predstavuje celkovú plochu 9 661 m2, na verejný priestor. Proces vyústil napokon do medzinárodnej verejnej súťaže návrhov, ktorá bola vyhlásená v tomto roku. Víťazný návrh pochádza z dielne holandskej architektonickej kancelárie MVRDV. S navrhovaním verejných priestorov má tím okolo architektov Winyho Maasa, Jacoba van Rijsa a Nathalie de Vries bohaté skúsenosti. Aktuálne totiž pracujú paralelne na ďalších zaujímavých projektoch: na územnom pláne pre záhradnícku výstavu v Almere spolu so špeciál­nou knižnicou rastlín z celého sveta, ktorá sa bude konať  v roku 2020, či na dizajne krajinnej architektúry územných plánov v mestách Caen a Bordeaux.

Pestrofarebné vizualizácie sú iste tou optimistickejšou verziou, ako by to mohlo na bývalom nadjazde vyzerať. Podstatné je, že mesto sa takejto investície nebojí a zostatky z minulosti elegantne prenesie v novom využití do budúcnosti.

Zeleň namiesto áut

Dopravné viadukty či nadchody pre peších boli v mnohých ázijských mestách budované ako jednoduché funkčné elementy. Ten v ­Soule však ponúkal možnosť vytvoriť unikátny verejný priestor priamo v srdci mesta: s maximálnym množstvom zelene a novými možnosťami na trávenie voľného času. Návrh z dielne ­MVRDV zahŕňa knižnicu miestnych rastlín, pravé kórejské arborétum so zbierkou rôznych druhov rastlín pestovaných v okolí a zoradených podľa kórejskej abecedy pozdĺž 938 m dlhého viaduktu. Okrem bujnej vegetácie zasadenej do valcovitých kvetináčov s rôznymi polomermi návrh počíta s malými prevádzkami, ktoré priestor zútulnia a oživia novú nebeskú záhradu v Soule: malé kaviarne, pouličné trhy, skleníky na pestovanie rastlín, verejné knižnice či drobné obchodíky.

Namiesto áut stromy – taká je vízia Soulu o využití brownfieldu niekoľko metrov nad zemou.

 Konverzia nadjazdu na zelenú oázu zapojí do svojho projektu aj priľahlé ulice a dvory. Všade môže byť kúsok zelene.

Orientácia podľa rastlín

Nový koncept umožňuje, aby sa tento verejný priestor vyvíjal tak, ako sa bude meniť a rozvíjať život zelene. Doplnkové prvky ako schodiská, výťahy či eskalátory vytvoria pre rozvoj rastlín základnú štruktúru, akýsi oporný systém, kde sa budú môcť rozrastať doslova všetkými smermi. Bude to zároveň fungovať ako impulz na fyzické a vizuálne prepojenie jednotlivých úrovní. Rozloženie rastlín podľa abecedy navyše umožní jednoduchú a ľahkú orientáciu, bude tiež slúžiť ako identifikačný prvok jednotlivých segmentov s unikátnym charakterom. Skygarden v Soule poňali v MVRDV ako ambiciózny projekt s cieľom umiestniť do centra mesta viac zelene, vytvoriť atraktívny interaktívny priestor a postupným procesom transformovať štvrť okolo stanice. Toto lokálne arborétum bude zahŕňať 254 druhov stromov, krovín a rastlín. Okrem potešenia oka každého okoloidúceho bude priestor fungovať aj ako pestovateľská škôlka pre ostatnú mestskú výsadbu. Tým, že sa viadukt namiesto ťažkej dopravy otvorí pre peších, ušetrí im viac ako polovicu času, ktorý by inak strávili zložitou obchádzkou dopravnej infraštruktúry.

Detailná vizualizácia ukazuje priestorové možnosti bývalých jazdných pruhov: veľa stromov, skleníky, malé knižničky, stánky s občerstvením, a všetko ľahko dostupné v rámci prechádzky.

Architekti investorom pripravili aj vizualizáciu nočného nasvietenia priestoru, ktorý bude fungovať ako ideálna ponuka na večerný relax po práci.

text: Mária Nováková      
DOKUMENTÁCIA: MVRDV

Článok bol uverejnený v časopise ASB.