Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Zdražovanie materiálov spôsobuje problémy rozostavaným stavbám, upozornil Doležal

Partneri sekcie:

Minister dopravy a výstavby potvrdil, že Úrad pre verejné obstarávanie už zverejnil metodiku o uzatváraní dodatkov k existujúcim stavbám a záväzkom.

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) je problém dodatkovať vysúťaženú a zazmluvnenú stavbu, ak zmluva neumožňuje uzatvárať dodatok a zvýšenie ceny, preto hľadali riešenie s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Potvrdil, že úrad už zverejnil metodiku „požehnanú“ Európskou komisiou o tom, ako bude možné uplatniť inštitút nepredvídateľnosti a uzatvárať dodatky k existujúcim stavbám a záväzkom.

.„Je to veľká vec, ale je to len jedna z mnohých nutných, zďaleka nie postačujúcich podmienok, aby sa k zhotoviteľovi alebo dodávateľovi dostali aj peniaze na navýšenie ceny zákazky,“ informoval v pondelok Doležal na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Ilustračná foto stavebné materiály
Ilustračná foto stavebné materiály | Zdroj: Shutterstock

„Máme metodiku, ktorá obstarávateľom umožní teoreticky podpísať záväzok. To je právna rovina, ešte je tam ekonomická, týka sa už viac obstarávateľa,“ uviedol minister dopravy. Ocenil pritom spoluprácu s úradom, hoci to podľa neho možno nie vždy je úplne jednoduché.

Ak je stavba financovaná z eurofondov, v súčasnosti akékoľvek náklady navyše sú tzv. neoprávnené. „Paralelne pracujeme aj na tom, aby navýšené náklady boli oprávnenými. To znamená, mohli sme uzatvárať novú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku a dočerpať eurofondy či už zo súčasného programového obdobia alebo z budúceho,“ povedal Doležal.

V prípade stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu neočakáva jeho navýšenie na pokrytie väčšieho objemu prostriedkov na týchto stavbách. „Pôjde to na úkor všetkých budúcich stavieb, iné stavby sa dostanú do výstavby neskôr,“ podotkol s tým, že prostriedky na ne budú použité na zvýšené náklady na súčasných stavbách.

Ministerstvo dopravy pripravuje metodiku o tom, čo všetko má požiadavka na zvýšené výdavky obsahovať, a komunikuje so štatistickým úradom, aby bolo jasné, k akým cenám budú nároky stavbárov porovnávať.

ÚVO už predtým oznámil, že vydal nové všeobecné metodické usmernenie k uzatváraniu dodatkov k zmluvám, pričom ho konzultoval so zástupcami Európskej komisie. Materiál pripravil v súvislosti so situáciou v stavebníctve a s otázkami, kedy a za akých zákonných náležitostí je možné uzatvárať dodatky k zmluvám, ktorých dohodnutá suma nestačí na financovanie diela v dôsledku zvyšovania cien stavebných materiálov.

SITA