Partneri sekcie:

Opatrenia výrobcov tepelných izolácií počas koronavírusu

perexovy

Aké opatrenia boli nútení prijať výrobcovia tepelnoizolačných materiálov a ako sa táto situácia odrazí nielen na obnove bytového fondu?

Ing. Alexander Prizemin marketingový manažér Saint Gobain Construction

Ing. Alexander Prizemin
marketingový manažér, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Isover

Aké opatrenia ste museli prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu v oblasti výroby a predaja tepelnoizolačných materiálov?
Naša spoločnosť zareagovala veľmi rýchlo na danú situáciu a doteraz pozorne monitoruje jej vývoj. Už posledné dva februárové týždne platilo, že všetci zamestnanci prichádzajúci z Ázie alebo Talianska museli zostať v dvojtýždňovej karanténe a pracovať z domu.

Neskôr (9. 3.) prijala na naša spoločnosť zásadné a prísne opatrenia na ochranu zdravia svojich zamestnancov. Každý, koho charakter práce to umožňuje, pracuje z domu, stanovili sa prísne pravidlá pri využívaní kancelárskych priestorov tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi zamestnancami, a tým sa znížilo riziko ich nákazy.

Podobné opatrenia sme zaviedli aj vo výrobe či pri manipulácii s výrobkami a logistike. Pre zamestnancov sú zabezpečované dezinfekčné a ochranné prostriedky, pred vstupmi do našich areálov sa vykonáva kontrola telesnej teploty a dodržiavania povinnosti nosiť rúško.

Ako sa tieto opatrenia dotkli vašich distribučných kapacít?
Všetky zavádzané opatrenia prihliadali na to, aby sme boli schopní flexibilne reagovať na potreby našich zákazníkov a nedošlo k prerušeniu alebo výraznému omeškaniu pri dodávkach materiálov. Našou veľkou výhodou je aj fakt, že na Slovensku máme tri distribučné sklady, z ktorých sme schopní rýchlo a flexibilne zabezpečiť urgentné dodávky pre našich obchodných partnerov.

Aký predpokladáte medziročný pokles objemu zákaziek s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu?
Na základe dostupných prieskumov je už dnes jasné, že sa výrazne zmenilo spotrebiteľské správanie, ako aj rozhodovanie o výdavkoch do výstavby či obnovy. Čím dlhšie táto situácie potrvá, tým negatívnejší dosah pocítime tento, ako aj budúci rok. Stavebníctvo má pri každej kríze dobeh, keď sa ukončujú rozostavané stavby. Dotkne sa to podľa všetkého najmä pripravovaných stavieb, z ktorých časť sa ani nezačne.

V akom režime pokračujú tepelnoizolačné práce na budovách? Budú musieť investori počítať s možným predĺžením termínov ukončenia, resp. začatia stavebných prác?
Isté zdržanie určite nastalo, najmä v marci, keď vypukla najväčšia panika. Dnes sledujeme návrat na lešenia a pokračovanie v rozostavaných stavbách. Tempo prác je však vzhľadom na chýbajúcich pracovníkov zo zahraničia pomalšie.

 

Ing. Martin Henčel manažér technickej podpory CZ SK Rockwool Slovensko s. r. o.

Ing. Martin Henčel
manažér technickej podpory CZ/SK, Rockwool Slovensko, s. r. o.

Aké opatrenia ste museli prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu v oblasti výroby a predaja tepelnoizolačných materiálov?
Najdôležitejšie pre nás je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a obchodných partnerov. Preto sme od začiatku epidémie v strednej a východnej Európe zaviedli množstvo nových postupov a aktivít zameraných na zníženie rizika a zaistenie bezpečnosti vrátane povinných meraní telesnej teploty, dôkladného čistenia rúk a zvýšenia úrovne osobnej hygieny.

Zabezpečili sme tiež, aby zamestnanci dodržiavali dostatočnú vzdialenosť pre bezpečnosť ostatných kolegov. Vo všetkých našich továrňach a takmer na všetkých linkách naďalej pracujeme normálne v súlade s reštriktívnymi postupmi a požiadavkami na ochranu ľudského zdravia. V oblasti predaja využívame „home office“ pričom komunikácia s partnermi a kolegami prebieha prostredníctvom IT, video a telefonických konferencií.

Ako sa tieto opatrenia dotkli vašich distribučných kapacít?
V súčasnosti sa preprava a dodávanie tovaru vo väčšine prípadov uskutočňujú v súlade s predpokladmi a očakávaniami zákazníkov. Z dôvodu náhleho zatvorenia hraníc došlo k dočasným oneskoreniam a posunom (pre nákladné vozidlá prechádzajúce hranicami v EÚ). V súčasnosti sa však situácia na hraniciach zlepšila a preprava prebieha bez väčších problémov.

Aký predpokladáte medziročný pokles objemu zákaziek s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu?
V tomto roku neočakávame prepad objednávok a tržieb spoločnosti Rockwool v porovnaní s rokom 2019.

V akom režime pokračujú tepelnoizolačné práce na budovách? Budú musieť investori počítať s možným predĺžením termínov ukončenia, resp. začatia stavebných prác?
V súčasnosti práce prebiehajú bez výrazných obmedzení a posunov. Predĺženie termínov vždy závisí od momentálneho dopytu, prípadne možných obmedzení v logistike a výrobe, ktoré spôsobuje súčasná pandemická kríza. Vývoj situácie je dynamický a premenlivý, nikto nevie predpokladať vývoj v najbližšom období.

 

Vladimír Beňo aplikačný manažér Knauf Insulation Nová Baňa

Vladimír Beňo
aplikačný manažér, Knauf Insulation Nová Baňa

Aké opatrenia ste museli prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu v oblasti výroby a predaja tepelnoizolačných materiálov?
Od vyhlásenia opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR z 15. 3. 2020 spoločnosť Knauf Insulation pokračuje vo výrobe za sprísnených bezpečnostných opatrení. V spoločnosti sa zostavil krízový štáb a vypracoval pandemický plán a tiež opatrenia pre maximálne možný bezpečný pobyt zamestnancov v prevádzke. Zabezpečili sa ochranné textilné rúška pre zamestnancov, ktorých používanie je povinné, upravili sa podacie okienka v expedícii, priestory závodu sa pravidelne dezinfikujú.

Pre kamiónovú dopravu boli vydané pokyny – všetci vodiči nákladnej dopravy, ktorí vchádzajú do závodu kvôli nakládke alebo vykládke, sú povinní počas vybavovania dokumentácie, nakladania a vykladania tovarov používať ústne rúška, jednorazové gumené rukavice a dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 1 m. Bez splnenia týchto opatrení im nie je vstup do závodu umožnený. Zamestnanci z administratívy, ktorí dokážu plniť svoje povinnosti online, pracujú v režime „home office“.

Ako sa tieto opatrenia dotkli vašich distribučných kapacít?
Napriek tomu, že posledné dva marcové týždne mali mnohé predajne partnerských stavebnín obmedzenú prevádzku, spoločnosť Knauf Insulation pokračuje vo výrobe a dodávkach tovaru svojim obchodným partnerom. Niektoré z našich riešení pre rodinné domy si môžu objednať aj súkromné osoby, ktorým izolačný materiál spolu s ďalšími komponentami zateplenia doručíme priamo zo závodu na stavbu.

Aký predpokladáte medziročný pokles objemu zákaziek s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu?
Na celkové hodnotenie je ešte priskoro, všetci však vieme, že súčasná situácia sa dotkne nás všetkých. V akom rozsahu, to si momentálne nedovolí nikto povedať.

V akom režime pokračujú zatepľovacie práce na budovách? Budú musieť investori počítať s možným predĺžením termínov ukončenia, resp. začatia stavebných prác?
Táto otázka sa týka skôr firiem, ktoré zabezpečujú realizáciu priamo na stavbách.

 

Ing. Roman Vavrík konateľ spoločnosti SLOVIZOL s. r. o.

Ing. Roman Vavrík
konateľ spoločnosti SLOVIZOL, s. r. o.

Aké opatrenia ste museli prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu v oblasti výroby a predaja tepelnoizolačných materiálov?
Pandémia koronavírusu postihla asi všetky odvetvia v krajine. Niektoré výraznejšie, niektoré menej. My patríme, chvalabohu, do tej druhej skupiny, keď sme museli zaviesť hygienické opatrenia vo výrobe, ale nezaznamenali sme taký výrazný pokles predaja, aby nás to nútilo prepúšťať zamestnancov.

Ako sa tieto opatrenia dotkli vašich distribučných kapacít?
Tieto opatrenia nemali žiaden vplyv na naše distribučné kapacity.

Aký predpokladáte medziročný pokles objemu zákaziek s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu?
K určitému poklesu objemu zákaziek medziročne určite príde, ale v tomto dynamickom období si netrúfam odhadnúť žiadne konkrétne čísla.

V akom režime pokračujú tepelnoizolačné práce na budovách? Budú musieť investori počítať s možným predĺžením termínov ukončenia, resp. začatia stavebných prác?
Túto otázku by som skôr adresoval realizátorom a investorom.

 

Ing. Jozef Valko konateľ a spoluzakladateľ spoločnosti POLYFORM s. r. o.

Ing. Jozef Valko
konateľ a spoluzakladateľ spoločnosti POLYFORM, s. r. o.

Aké opatrenia ste museli prijať v súvislosti s pandémiou koronavírusu v oblasti výroby a predaja tepelnoizolačných materiálov?
Zaviesť do praxe opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu nebolo jednoduché, ale na druhej strane musím konštatovať, že ako naši zamestnanci, tak aj naši obchodní partneri veľmi rýchlo túto skutočnosť prijali ako samozrejmosť. Okrem prvých dvoch-troch dní od zavedenia opatrení naša výroba beží nepretržite.

Ako sa tieto opatrenia dotkli vašich distribučných kapacít?
Ako najväčší problém, ktorý riešime v súvislosti s distribúciou našich výrobkov, sa ukazuje enormné predĺženie čakania na vykládku, ako aj samotná vykládka tovaru z kamiónov. Všetko to však priamo súvisí so zavedenými hygienickými a bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s pandémiou. Takže sa nám zvýšili predovšetkým náklady na plánovanie dopravy.

Aký predpokladáte medziročný pokles objemu zákaziek s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu?
Predpokladáme, že výsledky 1. polroka 2020, čo sa týka objemu výroby, budú porovnateľné s minulým rokom. Druhý polrok je otvorený a bude závisieť od vývoja situácie. Zatiaľ výroba stavebných materiálov ani samotná stavebná produkcia nebola pandémiou výrazne obmedzená. Cítime však vzrastajúci tlak na platobné a cenové podmienky.

V akom režime pokračujú tepelnoizolačné práce na budovách? Budú musieť investori počítať s možným predĺžením termínov ukončenia, resp. začatia stavebných prác?
Zaznamenali sme nárast tepelnoizolačných prác, ako aj zvýšený počet obnov súkromných rodinných domov. Dávame to do súvislosti najmä s návratom stavebných pracovníkov zo zahraničia, ktorí sa do týchto prác pustili vzhľadom na zmysluplné využitie voľného času. Myslím si, že tepelnoizolačné práce aj po prijatí opatrení prebiehajú v štandardnom režime. Mierne problémy nastali len vo firmách, ktoré vo zvýšenej miere zamestnávali pracovníkov z tretích krajín, ktorí sa museli pre koronavírus vrátiť domov.

TEXT: Andrea Dingová
FOTO: Miro Pochyba, archív firiem
KategórieZateplenieZnačky