Partneri sekcie:

Lepenie tepelnoizolačných dosiek PUR lepidlom (Pracovný postup)

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v rámci zhotovenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je možné okrem klasických lepiacich mált použiť aj nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo. Podklad musí byť pred aplikáciou tepelnoizolačných dosiek čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt, oleja a námrazy.

Info o materiáli:

» Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie a montáž vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), na vypĺňanie škár medzi tepelnoizolačnými doskami na báze EPS, XPS, minerálnych vlákien, na lepenie soklového EPS-P alebo XPS.

Čo budete potrebovať:

  • Penetračný náter: Den Braven Koncentrát stavebných zmesí S2802A, plastová fľaša 1 a 2 kg, plastový kanister 5, 10, 25 a 50 l, fľaša 1 kg 4,72 €
  • Polyuretánové lepidlo: Den Braven Thermo Kleber, spotreba: približne 1 dóza/14 ks polystyrénových dosiek, pištoľová a trubičková dóza, 750 ml 9,20 €
  • Rozperné kotvy s oceľovým tŕňom
  • Náradie a pomôcky: plastová nádoba, maliarsky valček, aplikačná pištoľ s NBS závitom, dlhá vyrovnávacia lata, vodováha, ostrý nôž, elektrická vŕtačka, kladivo.

Na podklad z tehlového muriva, plynosilikátov alebo betónu je potrebné naniesť penetračný náter na báze vodnej disperzie styrén­akrylátového kopolyméru, ktorým sa zvýši priľnavosť lepiacej peny na podklad. Napenetrovaný a suchý povrch sa už nevlhčí.

Na pripravený podklad je možné začať lepiť tepelnoizolačné dosky na báze EPS. Dóza nízkoexpanznej polyuretánovej peny sa naskrutkuje na aplikačnú pištoľ s NBS závitom a dôkladne sa pretrepe (min. 30-krát). Aretačnou skrutkou sa nastaví požadované dávkovanie. Koniec trubice pištole sa nesmie pri aplikácii PUR lepidla dotýkať priamo podkladu/tepelnej izolácie.

Dózu je potrebné držať približne 10 mm nad povrchom dosky tepelnej izolácie. Na tepelnoizolačné dosky na báze EPS sa lepidlo nanesie po obvode dosky 20 až 40 mm od hrany dosky tak, aby pri priložení dosky na podklad a pri pritlačení nedošlo k vytlačeniu peny cez hranu dosky po jej obvode, ale iba k zarovnaniu s hranou dosky.

Prečítajte si viac o materiáloch na zateplenie fasád

Medzi okrajové pásy sa nanesie minimálne jeden pruh v strede dosky v smere jej väčšieho rozmeru, t. j. na mieste, kde môžu byť umiestnené rozperné kotvy. Odporúčaný priemer jedného pásu polyuretánového lepidla na lepenie tepelnoizolačných dosiek je približne 30 až 40 mm podľa nerovnosti podkladu. Doska sa priloží na stenu približne do 2 min od aplikácie peny, dotlačí sa a zarovná pomocou dlhej laty.

Krok 1: Penetrácia podkladu

Na čistý, suchý, pevný podklad sa nanesie valčekom alebo štetcom penetračný náter. Náter sa zriedi vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 50 (náter : voda). Vzniknuté mláky sa roztiahnu metličkou alebo vysajú hubkou. Penetračný náter sa nechá zaschnúť približne 2 až 4 h. Napenetrovaný a suchý povrch sa už nevlhčí.

01 Penetrácia podkladu
01 Penetrácia podkladu |

Krok 2: Pretrepanie dózy

Dóza nízkoexpanznej polyuretánovej peny sa naskrutkuje na aplikačnú pištoľ s NBS závitom a dôkladne sa pretrepe (min. 30-krát). Aretačnou skrutkou sa nastaví požadované dávkovanie.

02 Pretrepanie dózy
02 Pretrepanie dózy |

Krok 3: Aplikácia lepidla

Na tepelnoizolačnú dosku sa po obvode nanesie polyuretánové lepidlo, a to 20 až 40 mm od hrany dosky. Medzi okrajové pásy sa nanesie min. jeden pruh v strede dosky v smere jej väčšieho rozmeru. Koniec trubice pištole na dóze sa drží približne 10 mm nad povrchom dosky.

03 Aplikácia lepidla
03 Aplikácia lepidla |

Neprehliadnite – Postup: zatepľujeme sivým polystyrénom

Krok 4: Nalepenie dosky

Po nanesení polyuretánového lepidla sa doska ihneď priloží na stenu.

04 Nalepenie dosky
04 Nalepenie dosky |

Krok 5: Pritlačenie dosky

Priložená doska sa ihneď ľahko pritlačí na stenu tak, aby nedošlo k vytlačeniu peny cez hranu dosky po jej obvode, ale iba k zarovnaniu s hranou dosky.

05 Pritlačenie dosky
05 Pritlačenie dosky |

Krok 6: Korekcia rovnosti dosky

Nalepená tepelnoizolačná doska sa približne po 2 min. od aplikácie peny dotlačí a zarovná pomocou dlhej laty.

06 Korekcia rovnosti dosky
06 Korekcia rovnosti dosky |

Krok 7: Ďalšie dosky

Ďalšie tepelnoizolačné dosky sa lepia rovnakým spôsobom. Pri lepení je potrebné dodržiavať ich vzájomné previazanie, aby nevznikali priebežné škáry.

07 Ďalšie dosky
07 Ďalšie dosky |