Partneri sekcie:

Pozrite si porovnanie rôznych tepelných izolácií.

OZ Združenie pre zatepľovanie budov

K 20 rokom pôsobenia OZ ZPZ a 30 rokom obnovy budov s využívaním zatepľovania združenie vydalo publikáciu, ktorá predstavuje dlhodobú činnosť a aktivity združenia. Zhŕňa aj mnohé fakty, čísla a údaje o zatepľovaní. Prinášame výber niektorých z nich
Zatepľovanie strechy minerálnou vlnou

Obnova rodinných domov môže vytvoriť tisíce pracovných miest

Obnova rodinných domov do energeticky efektívnejšej podoby prináša pre obyvateľov väčší komfort bývania a úsporu na spotrebovaných energiách. Na druhej strane je s obnovou spojené znižovanie emisií skleníkových plynov, čo je jeden z dôležitých nástrojov …