Pozrite si porovnanie rôznych tepelných izolácií.

OZ Združenie pre zatepľovanie budov

K 20 rokom pôsobenia OZ ZPZ a 30 rokom obnovy budov s využívaním zatepľovania združenie vydalo publikáciu, ktorá predstavuje dlhodobú činnosť a aktivity združenia. Zhŕňa aj mnohé fakty, čísla a údaje o zatepľovaní. Prinášame výber niektorých z nich
Expandovaný polystyrén je výnimočný materiál ktorý má široké využitie v takmer všetkých sférach života.

Združenie EPS SR oslavuje 15 rokov svojej existencie

Združenie výrobcov, spracovateľov a používateľov expandovaného polystyrénu úspešne pôsobí na Slovensku už 15 rokov. Vyvíja rôzne aktivity vo viacerých záujmových oblastiach, ktoré súvisia s expandovaným polystyrénom patriacim v rámci zatepľovania budov k najčastejšie používaným materiálom …