Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Vápenno-pieskové tvárnice SILKA – neprekonateľná akustika, statika a únosnosť

image 86423 25 v1

Vápenno-pieskové tvárnice Silka majú rovnakého výrobcu a zloženie ako najznámejšia značka bieleho pórobetónu Ytong. Dopĺňajú celkové portfólio stavebných komponentov o diely, ktoré vynikajú výbornými akustickými vlastnosťami, únosnosťou a umožňujú stavať veľmi štíhle konštrukcie. Navyše bol sortiment nedávno rozšírený o všetky najžiadanejšie rozmery tvárnic.

Silka je rýdzo ekologický materiál – zloženie je veľmi podobné zloženiu Ytongu, ktorý je z čisto prírodných surovín. Svojou únosnosťou až do 20 MPa sa však podobá betónu, preto sú vápenno-pieskové bloky oproti Ytongu oveľa pevnejšie. Silka sa presadzuje pri stavbách so zvýšenými nárokmi na protihlukovú ochranu. Už tvárnice s hrúbkou 250 mm spĺňajú požiadavku normy na medzibytové steny R´w = 53 dB. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Silky 250, Rw = 56 dB, priečka hrúbky 100 mm potom zodpovedá útlmu pre akusticky chránenú miestnosť. Ďalším praktickým plus je protipožiarna odolnosť Silky, radí sa medzi materiály A1, ktoré sú nehorľavé. Má tiež výborné tepelno-akumulačné vlastnosti.

Opracovanie nie je tak jednoduché ako pri Ytongu, čo výrobca rieši vopred pripravenými kanálikmi u niektorých tvárnic pre ľahké vedenie elektroinštalácie a ďalších káblov. Ostatné inštalácie sú vedené v predstenách, napríklad opäť z Ytongu, s ktorým je Silka plne kompatibilná – používá stejné omítky a spojovací prvky. Rovněž povrch obou materiálu je perfektně rovný pro snadné omítání. používa rovnaké omietky a spojovacie prvky. Taktiež povrch oboch materiálov je perfektne rovný pre ľahké omietanie.

Rýchlosť výstavby, ktorá je typická pre systém komponentov Ytong, je tiež prednosťou Silky. Aj cez veľkú hmotnosť tvárnic (až do 2 000 kg/m3) je s nimi výstavba jednoduchá a praktická, pretože ich veľkosť je prispôsobená ľahkej manipulácii. Absolútna presnosť, systémovosť a možnosť prepojenia so systémom Ytong napomáha splneniu vysokých kritérií na rýchlosť výstavby.

Silka – väčšia úžitková plocha rodinného domu vďaka tenkému murivu
Obľuba Silky vzrastá pri rodinných domoch. rodinných domov. Vďaka tomu, že so Silkou postačí hrúbka steny 20 cm, je žiadaná u investorov napríklad na veľmi malých pozemkoch, kde ušetrí zastavanú plochu. To isté platí aj pre nízkoenergetické budovy a pasívne domy. Tu je možné dosiahnuť malú hrúbku muriva vrátane izolantu a dosiahnuť pritom požadované tepelnoizolačné vlastnosti, stanovené normou. Rovnako ako Ytong navyše pomáha v domoch vytvoriť zdravú internú mikroklímu – vápenno-piesková tehla prijíma vzdušnú vlhkosť a opäť ju uvoľňuje do miestností, čím zaisťuje jeho stabilitu.

Silka – akustika a únosnosť pre bytové domy
Samonosný stenový systém sa často uplatňuje v bytových domoch, kde je potrebná veľká únosnosť muriva v kombinácii so štíhlou konštrukciou. Využíva sa napríklad pre kombináciu železobetónových skeletov s hornými poschodiami, ktoré sú vymurované Silkou či jej kombináciou s Ytongom. Pri bytových domoch so štyrmi až šiestimi podlažiami je vhodné Silku kombinovať práve s tvárnicami Ytong, a to s pevnosťou P6 – P2 podľa návrhu statika. Pri stavbách iba z Ytongu sa Silka používa ako riešenie medzibytovej akustiky, na pomocné pilierové vymurovanie, výťahové šachty a ďalšie steny, kde je nutné preniesť veľmi vysoké zaťaženie.

Ucelený murovací systém so všetkými najžiadanejšími komponentmi
Rovnako ako Ytong ponúkajúci ucelený systém komponentov pre stavbu, portfólio Silky sa rozrástlo do najžiadanejších rozmerov tvárnic šírky 70 mm, 100 mm, 150 mm, , 200 mm a 250 mm, 300 mm. Výhodou Silky je aj plná kompatibilita so systémom Ytong. Používajú sa tu rovnaké pracovné postupy, kompatibilná je tiež nadväznosť systému, rovinnosti a povrchových úprav.

KategórieTehly, tvárnice