image 100149 25 v1

Prehľadná a názorná pomôcka pre stavebníkov

Partneri sekcie:

Nové rozšírené vydanie Technickej príručky pripravil pre odbornú stavebnú verejnosť popredný český výrobca murovacích systémov - spoločnosť HELUZ. Ide o aktualizovanú verziu obsahujúcu ucelené informácie o stavebných materiáloch z produkcie spoločnosti HELUZ a ich o využití v praxi.

Doposiaľ najobsiahlejší informačný materiál spoločnosti HELUZ je prehľadne rozčlenený do troch častí – návrhové časti, prehľad výrobkov a kapitoly obsahujúce technické listy.
Návrhová časť obsahuje kapitoly venované napr. legislatíve, tepelno-izolačným vlastnostiam, statike, akustike či realizácii murovania.

V prehľade výrobkov nájdete stručné predstavenie aktuálneho sortimentu stavebných materiálov HELUZ.

V technických listoch nechýbajú ani informácie o technických parametroch výrobkov.
Veríme, že sa príručka stane dobrým pomocníkom a špecialisti sa k nej budú radi vracať.