• OSMA
  • SKSI

Murujeme plot z betónových tvaroviek (pracovný postup)

Ako na plot z betónových tvaroviek? Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie treba dodržiavať určité stavebné zásady. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

03 | Betónová škrupina

Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu.

Betónová škrupina
Betónová škrupina

04 | Prerazenie betónovej škrupiny

Betónová škrupina sa pred osadením stĺpovej tvarovky prerazí.

Prerazenie betónovej škrupiny
Prerazenie betónovej škrupiny

05 | Osadenie stĺpovej tvárnice

Osadenie stĺpovej tvárnice
Osadenie stĺpovej tvárnice

Stĺpové tvárnice sa osádzajú zároveň s murovacími prvkami do hrubého maltového lôžka. Prevlečú sa cez oceľovú výstuž osadenú do základov. Pri murovaní sa treba vyvarovať zašpineniu povrchu tvárnic.

06 | Druhý rad tvárnic

Po vymurovaní prvého radu sa osadia tvárnice druhého radu. Tvárnice v múrovej časti sa kladú na väzbu, pričom sa na tento účel po­užije polovičná tvárnica (200 × 200 × 150 mm), ktorou sa začne druhý rad. Hrúbka ložnej a styčnej škáry má byť 7 až 10 mm.

Druhý rad tvárnic
Druhý rad tvárnic

07 | Zaliatie stĺpových tvárnic

Stĺpové tvárnice sa zalievajú po vymurovaní každého druhého radu. Dutina sa vyplní betónom triedy min. C16/20 s kamenivom so zrnom do 12 mm. Betón má mať takú konzistenciu, aby nevytekal cez škáry tvaroviek.

Zaliatie stĺpových tvárnic
Zaliatie stĺpových tvárnic