• OSMA
  • SKSI

Nová Technická príručka HELUZ informuje a inšpiruje

image 99614 25 v1

Popredný český výrobca murovacích systémov, spoločnosť HELUZ, pripravil pre odbornú stavebnú verejnosť nové rozšírené vydanie Technickej príručky. Ide o aktualizovanú verziu, obsahujúcu ucelené informácie o stavebných materiáloch z produkcie spoločnosti HELUZ a o ich použití v súlade so súčasným stavom poznania.

Množstvo tu uvedených informácií je už pripravené na prácu s pokročilými technológiami navrhovania, vizualizácie a modelovania, ako je napríklad BIM. Podklady sú určené odbornej verejnosti a sú vypracované v súlade s predpismi a smernicami platnými k 1. 1. 2018. target=“_blank“>Technická príručka prináša prehľad týkajúci sa správneho zabudovania výrobkov spoločnosti HELUZ tak, aby sa pri zhotovení hrubej stavby využili všetky prednosti tehlového systému. Informácie sa v tejto príručke uvádzajú na základe dlhoročných skúseností a normatívnych odkazov. 

Doteraz najobsiahlejší informačný materiál spoločnosti HELUZ je prehľadne rozčlenený do troch častí – Návrhovej časti, Prehľadu výrobkov a kapitoly obsahujúcej technické listy.

Návrhová časť obsahuje kapitoly venované napr. legislatíve, tepelnoizolačným vlastnostiam, statike, akustike či zhotovovaniu muriva. Jej cieľom je priniesť objektívne poznatky z príslušného odboru, potrebné a využiteľné pri projektovej činnosti a navrhovaní.

Prehľad výrobkov je venovaný stručnému predstaveniu aktuálneho sortimentu stavebných materiálov HELUZ. Nasledujúca časť, obsahujúca technické listy, sa venuje detailným informáciám o tehlách na obvodové a vnútorné murivo, akustickým tehlám, ostatným tehlovým výrobkom vrátane spojív a komínových systémov HELUZ. V technických listoch nechýbajú, samozrejme, ani informácie o technických parametroch výrobkov.

Autori nového rozšíreného vydania Technickej príručky HELUZ sa snažili, aby sa príručka stala zdrojom informácií a inšpirácií pre projektantov, architektov, technikov v stavebnej praxi, ale aj pre študentov priemyselných škôl stavebných smerov. Veria, že sa príručka stane pre všetkých dobrým pomocníkom a budú sa k nej radi vracať. Splnia sa tak ciele spoločnosti HELUZ a vytvoria sa predpoklady na vzájomne výhodné partnerstvo a spoluprácu.

KategórieTehly, tvárnice