Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Murujeme plot z betónových tvaroviek (Pracovný postup)

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie, akou je plot, treba dodržiavať určité stavebné zásady. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

03 | Betónová škrupina
Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu.

04 | Prerazenie betónovej škrupiny
Betónová škrupina sa pred osadením stĺpovej tvarovky prerazí.

05 | Osadenie stĺpovej tvárnice
Stĺpové tvárnice sa osádzajú zároveň s murovacími prvkami do hrubého maltového lôžka. Prevlečú sa cez oceľovú výstuž osadenú do základov. Pri murovaní sa treba vyvarovať zašpineniu povrchu tvárnic.

06 | Druhý rad tvárnic
Po vymurovaní prvého radu sa osadia tvárnice druhého radu. Tvárnice v múrovej časti sa kladú na väzbu, pričom sa na tento účel po­užije polovičná tvárnica (200 × 200 × 150 mm), ktorou sa začne druhý rad. Hrúbka ložnej a styčnej škáry má byť 7 až 10 mm.

07 | Zaliatie stĺpových tvárnic
Stĺpové tvárnice sa zalievajú po vymurovaní každého druhého radu. Dutina sa vyplní betónom triedy min. C16/20 s kamenivom so zrnom do 12 mm. Betón má mať takú konzistenciu, aby nevytekal cez škáry tvaroviek.