• OSMA
 • SKSI

Tekutá hydroizolačná membrána

tekuta hydroizolacna membrana

Tekutú hydroizolačnú membránu možno použiť v interiéri aj exteriéri na trvanlivé utesnenie konštrukcií pod keramickými obkladmi a dlažbami na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénoch.

Podklad
Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem. Hydroizolačnú tekutú membránu možno aplikovať na betón, pórobetón, plynobetón, omietky na cementovej báze, sadrové materiály, drevo, dosky z tvrdenej peny, kovy, polyester a keramické obklady a dlažby.

Prostredie
V prostredí bez výskytu tlakovej vody (kúpeľne, sprchovacie kúty, umyvárne, kuchyne) má byť minimálna hrúbka vrstvy hydroizolačnej membrány 1mm. V exterieri a proti tlakovej vode na balkónoch a terasách, v bazénoch a nádržiach s výškou vodného stĺpca do 2 m sa musí nanášať v minimálnej hrúbke 2 mm.

TIP
Existujú tri druhy tekutých hydroizolačných membrán, podľa zloženia (delenie a označenie podľa STN EN 14891):

 • označenie CM – cementové tekuté hydroizolačné membrány
 • označenie DM – disperzné tekuté hydroizolačné membrány
 • označenie RM – reakčno-živicové tekuté hydroizolačné membrány

Každý druh môže mať rozličné triedy podľa rozličných voliteľných vlastností:– trieda 01 označuje schopnosť premostiť trhliny pri nízkej teplote (do –5 °C)

 • – trieda 02 označuje schopnosť premostiť trhliny pri veľmi nízkej teplote (do –20 °C)
 • – trieda P označuje odolnosť pri styku s chlórovou vodou

Príklad klasifikácie a označeniaCM – bežná cementová tekutá hydroizolačná membrána

 • CM 01 – cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostiť trhliny pri nízkej teplote (do –5 °C)
 • CM 02P – cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostiť trhliny pri veľmi nízkej teplote (do –20 °C) a s odolnosťou pri styku s chlórovanou vodou

Príprava podkladu
Pred aplikáciou treba overiť vyzretosť podkladu, nerovné alebo nekvalitné podklady sa musia zodpovedajúcim spôsobom spevniť, vyrovnať a ošetriť vhodným penetračným náterom.

Miešanie
Na miešanie prášku s predpísaným množstvom vody sa odporúča použiť nízkootáčkové elektrické miešadlo. Zmes treba miešať až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

Spracovanie
Namiešaný materiál sa nanáša na podklad zubovým hladidlom v rovnomernej vrstve. Opačnou stranou hladidla sa povrch ľahko uhladí. Tekutú hydroizolačnú membránu sa odporúča nanášať v dvoch pracovných krokoch s odstupom približne dvoch hodín. Celková vrstva musí byť celistvá a jej hrúbka by nemala byť menšia ako 1, respektíve 2 mm. Do stykov stena – stena, respektíve stena – podlaha a dilatácií treba zapracovať izolačnú pásku. Na utesnenie priestupov vpustov je potrebné použiť izoláciu na podlahový vpust. Lepenie obkladu alebo dlažby je možné po približne 24 hodinách.

O materiáli:

 • Profi tesniaca fólia PD 1K – náterový, alebo stierkový, hydraulicky tuhnúci, vodotesný, paropriepustný, pružný, jednozložkový, hydroizolačný materiál
 • Vhodná na bezškárové a bezšvové utesnenie povrchov minerálnych podkladov pod keramickými obkladmi a dlažbou


1. Penetrovanie
Na celú plochu podkladovej vrstvy sa rovnomerne nanesie zodpovedajúci penetračný náter, aby sa zjednotili vlastnosti povrchu. Ak sú na ploche veľké nerovnosti, treba ich opraviť vyrovnávacou maltou, ktorá sa po vytvrdnutí musí napenetrovať. Dbajte na správne vyspádovanie podkladu.


2. Izolovanie rohov
Do spojov stena – stena, stena – podlaha sa vlepí samolepiaca izolačná páska DBS 50, ktorá slúži na premostenie a zaizolovanie rohov a kútov.


3. Nadlepenie
Najskôr sa vlepí páska do vodorovných a následne do zvislých spojov. Izolačná páska sa v prípade potreby nadlepí s presahom minimálne 5 cm.


4. Voda
Do čistej miešacej nádoby sa neleje čistá, studená voda v stanovenom množstve. Vždy treba toto predpísané množstvo dodržiavať, aby mala zmes požadované vlastnosti.


5. Premiešanie
Do pripraveného vedra s vodou sa nasype obsah vreca a dôkladne sa premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.


6. Homogénna hmota
Zmes treba miešať až kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je približne 3 minúty. Neodporúča sa pridávať viac vody ako je uvedené na obale!


7. Nanesenie zmesi
Namiešaná zmes sa rovnomerne nanesie na pripravený podklad. Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc.


8. Murárske hladidlo
Na nanášanie tekutej hydroizolačnej membrány sa odporúča použiť ozubené murárske hladidlo.


9. Hladenie
Nanesená vrstva zmesi sa uhladí opačnou stranou hladidla. Treba pritom dbať na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 1 mm a aby sa realizovala celoplošne!


10. Poistná vrstva
Tekutú hydroizolačnú membránu sa odporúča nanášať v dvoch pracovných krokoch s odstupom približne dvoch hodín. Druhá poistná vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom ako prvá. Celková vrstva musí byť celistvá.


11. Prekrytie nedostatkov
Aj druhú vrstvu treba po nanesení uhladiť. Druhou vrstvou sa dosiahne prekrytie prípadných nedostatkov a zabezpečí minimálna hrúbka hydroizolačnej membrány.


12. Hotovo
Po 24 hodinách od nanesenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter Hĺbkový základ LF 1 spotreba 0,15 kg/m2, 5 kg        23,94 €
 • Vyrovnávacia malta Vyrovnávacia malta AM 20 spotreba 1,6 kg/m2/1 mm, 25 kg        12,30 €
 • Izolačná páska Izolačná páska DBS 50 25 m    96,30 €
 • Izolácia podlahového vpustu Izolácia podlahového vpustu 1 ks    28,48 €
 • Tekutá hydroizolačná membrána Profi tesniaca fólia PD 1K spotreba 1,5 kg/m2 (1 mm hrúbka vrstvy),18 kg     84,98 €

Náradie

 • nízkootáčkové elektrické miešadlo
 • aplikačný valec
 • vedro
 • špachtľa
 • ozubené murárske hladidlo (4 mm)

POZOR! Do exteriéru a bazénov
Na vonkajšie použitie alebo do bazénov možno použiť iba produkty, ktoré sú svojimi vlastnosťami určené do špecifických podmienok. Dokážu teda premostiť trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách a ich prídržnosť k podkladu sa pôsobením chlórovej vody nezníži pod úroveň 0,5 N/mm2. V bazénoch a nádržiach s výškou vodného stĺpca do 2 m musí byť hrúbka tekutej hydroizolačnej membrány minimálne 2 mm. Ak je výška vodného stĺpca viac ako 2 m, treba použiť dvojzložkovú dlhodobo elastickú tekutú hydroizolačnú membránu Murexin Izolačná fólia DF 2K. Izoluje proti radónu, proti tlakovej vode z prednej strany do tlaku 7 bar, proti tlakovej vode zo zadnej strany do tlaku 4 bar. Lepenie obkladov je možné približne po 24 hodinách. Elasticitu si zachováva pri teplotách od –35 °C do +80 °C.

TEXT + FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.