Partneri sekcie:

Osadenie parapetu pomocou parapetného systému (pracovný postup)

Pred osadením parapetného systému je potrebné zmerať výšku parapetu.

11 | Prelepenie vnútorného rohu

Dutiny vo vnútornom rohu parapetného systému sa uzavrú nanesením hybridného lepidla.
11 | Prelepenie vnútorného rohu
11 | Prelepenie vnútorného rohu | Zdroj: HPI-CZ

12 | Základná vrstva

Vytvorí sa napojenie základnej vrstvy použitím rohových líšt a nalepí sa diagonálna armovacia sieťka.
12 | Základná vrstva
12 | Základná vrstva | Zdroj: HPI-CZ

13 | Zrezanie zásuvného profilu

Po dokončení základnej vrstvy sa odreže presahujúci zásuvný profil pomocou rezného a brúsneho nástroja.
13 | Zrezanie zásuvného profilu
13 | Zrezanie zásuvného profilu | Zdroj: HPI-CZ

14 | Zmeranie šírky parapetu

Na ostenie sa nanesie vrchná omiekta. Potom sa zmeria svetlá šírka parapetného lôžka, podľa ktorej sa zvolí parapetná doska.
14 | Zmeranie šírky parapetu
14 | Zmeranie šírky parapetu | Zdroj: HPI-CZ

15 | Osadenie parapetu

Na zadnom leme parapetu sa po obidvoch stranách vytvoria zárezy s rozmerom 8 × 10 mm. Parapet sa zasunie a priskrutkuje. Spodná časť sa prilepí MS polymérovým lepidlom.
15 | Osadenie parapetu
15 | Osadenie parapetu | Zdroj: HPI-CZ
spracované z podkladov firmy HPI-CZ

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2021.

KategórieZáklady a hrubá stavba